Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Czym jest Praxis?

Praxis to rozwijana przez społeczność platforma wspomagająca osoby i organizacje w uzyskiwaniu korzyści z realizacji projektów, programów i portfeli.

Praxis Framework™ to połączenie Wiedzy, Metodyki, Kompetencji i Możliwości; jest to pierwsza platforma obejmująca projekty, programy i portfele w ramach jednego przewodnika.


Praxis w pigułce


Usprawnianie zarządzania projektami; droga do sukcesu

 • Platforma open-source. Dostępna w Internecie, udostępniana na licencji Creative Commons.
 • Praxis to zintegrowana platforma obejmująca wiedzę, metodykę, kompetencje i model dojrzałości. Ponieważ stosuje ona spójną terminologię dla wszystkich elementów, nie trzeba niczego tłumaczyć i uzgadniać pomiędzy poszczególnymi jej częściami dotyczącymi projektów, programów i portfeli.
 • Praxis uwzględnia fakt, że nie ma podejścia uniwersalnego pasującego do wszelkiej wielkości inicjatyw, platformę można więc dostosowywać. Twoja organizacja może wprowadzić własny model procesu, szablony i treści do tego frameworku.
 • Platforma jest rozwijana przez społeczność, można sugerować poprawki lub dodatkową funkcjonalność dowolnego elementu. Wystarczy skorzystać z funkcji zamieszczania komentarzy.
 • Praxis udostępnia mnóstwo różnorodnych darmowych zasobów. Na stronie Praxis dostępne są: encyklopedia narzędzi i technik, szablony, artykuły, narzędzie do oceny dojrzałości 360°, glosariusz terminologii związanej z zarządzeniem projektami, programami i portfelami.

Cechy te skutkują bardziej efektywnym adoptowaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk. Prowadzi to do redukcji kosztów szkolenia i obsługi, a także zmniejszenia czasu potrzebnego na opracowanie i utrzymanie wydajnej infrastruktury do realizacji projektów, programów i portfeli.


 

Szkolenia i certyfikaty w zakresie Praxis

 • Poszerzaj swoją wiedzę.
 • Upewnij się, że stosujesz framework właściwie i efektywnie.
 • Oceń poziom dojrzałości swojej organizacji.

Dostępne programy szkoleń i certyfikacji:

Foundation

Practitioner 

Bridging Course  (kurs pomostowy)


Pełna ścieżka edukacyjna została przedstawiona poniżej.



Potwierdź certyfikatem swoją wiedzę i umiejętności:

 • Realizacja projektów i programów z użyciem innowacyjnej platformy. 
 • Zrozumienie funkcji projektów i programów oraz procesów i dokumentacji wykorzystywanych do zarządzania fazami cyklu życia. 
 • Opracowanie i utrzymywanie efektywnej infrastruktury do realizacji projektów w krótkim czasie.
 • Stosowanie i dostosowywanie platformy Praxis do potrzeb własnej organizacji.
 • Zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy Praxis a popularnymi metodykami PRINCE2 i MSP, PRINCE2 Agile, a także kwalifikacjami APM (PFQ i PMQ).
 • Ciągły rozwój; cały framework jest otwarty i dostępny w Internecie, masz więc możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności bez żadnych przeszkód. 
 • Uzupełnienie swojego CV i polepszenie perspektyw dalszej kariery. 
 • Osiągnięcie optymalności w realizacji projektów i programów.


Poznaj szczegóły Praxis...

Kliknij poniższy diagram, aby zobaczyć go w powiększeniu...




Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do Terminarza szkoleń otwartych.

Skontaktuj się z naszym Dzialem Handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved