pl

Konsultacje i doradztwo

Doradztwo biznesowe to naturalna kontynuacja zadań, które realizujemy szkoląc i certyfikując z metodyk oraz standardów będących w ofercie naszej firmy.

Robimy więc to, czego uczymy, wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce. Dajemy w ten sposób naszym Klientom dowód, że metodyki działają także poza salą szkoleniową, w konkretnych przedsięwzięciach biznesowych o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w poniższych obszarach:

Project Management

 • – audyt projektów i rekomendacje działań
 • – pomoc doraźna
 • – ratowanie zagrożonych projektów
 • – dobre przygotowanie nowych projektów
 • – dobór metodyki i podejścia 
 • – opracowanie strategii komunikacji i zarządzania ryzykiem
 • – rekrutacja szefów projektów 
 • – rekrutacja specjalistów wsparcia

Change Management

 • – poważne zmiany organizacyjne
 • – dobre przygotowanie zmiany
 • – badanie wszystkich aspektów zmiany
 • – analiza intersariuszy
 • – pomoc w planowaniu i realizacji

Zarządzanie usługami IT

 • – pomoc w opracowaniu strategii usług
 • – budowa katalogu usług
 • – planowanie i wdrażanie service desk
 • – analiza, pomiary i doskonalenie istniejącego service desk
 • – przygotowanie procesów zarządzania incydentami, realizacji wniosków i problemami
 • – ocena wdrożenia oraz bieżącego funkcjonowania procedur i zaleceń dobrych praktyk zarządzania usługami IT
 • – rekrutacja specjalistów

Możemy Ci pomóc? Skontaktuj się z nami:

Piotr Bogobowicz
piotr.bogobowicz@omec.pl
+48 503 005 615