Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

Agile zagościł już na dobre w naszej rzeczywistości, a zwinne podejście do pracy i zarządzania stosowane jest na różnych poziomach organizacji – od zmiany biznesowej po działalność operacyjną.

Zwinność w zarządzaniu zmienia tradycyjne rozumienie ról, lecz wciąż mamy do czynienia z projektami, w których wciąż potrzebny jest kierownik projektu. Wciąż potrzebni są także analitycy biznesowi, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięć.

Zobacz więcej

Język: EN
Materiały: EN

17.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

Język: EN
Materiały: EN

17.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2200 zł

Język: EN
Materiały: EN

17.08.2020, Warszawa
dni: 3

od 2200 zł

Zobacz więcej terminów

Scrum to obecnie najbardziej popularny framework - czyli ramy postępowania - w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. 

Kładzie szczególny nacisk na wykorzystywanie informacji zwrotnej z etapu na etap, na samoorganizację zespołów, a przede wszystkim, na wytworzenie przetestowanych, działających i dających się użyć „przyrostów” produktu. Wszystko to jest realizowane w krótkich, najczęściej 2-3 tygodniowych odcinkach czasów, zwanych „sprintami”.

Daje niesamowite zwiększenie tempa realizacji działań, wzrost motywacji i kreatywności zespołu, a także prostotę i elastyczność przy tworzeniu produktów. 


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

27.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2350 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.08.2020, Poznań
dni: 2

od 2350 zł

Język: PL
Materiały: EN

17.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2350 zł

Zobacz więcej terminów

FACYLITACJA to sposób na uzyskanie lepszych rezultatów spotkań i warsztatów dzięki zjednoczeniu ludzi wokół rozwiązania problemu, który jest dla nich ważny.

W tym procesie osoba określana jako Facylitator zwiększa efektywność pracy grupy (poprzez wprowadzenie odpowiedniego procesu) oraz wprowadza atmosferę zrozumienia i współpracy.

W efekcie działania Facylitatora otrzymujemy decyzje i rozwiązania lepszej jakości, uzyskane w krótszym czasie, w przyjaznej i inspirującej atmosferze.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

24.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 800 zł

Język: PL
Materiały: PL

07.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

07.09.2020, Warszawa
dni: 3

od 1950 zł

Zobacz więcej terminów

Prowadzisz spotkania biznesowe i potrzebujesz:

  • przyciągnąć uwagę i wzbudzić zainteresowanie?
  • zachęcić uczestników do współpracy i zaangażowania się?
  • podkreślić najistotniejsze elementy prezentacji?
  • w sposób ciekawy oraz czytelny zaprezentować tok swoich myśli?
  • ułatwić zrozumienie i zapamiętanie prezentowanych treści?

Jeśli tak, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

21.08.2020, Wrocław
dni: 1

od 750 zł

Język: PL
Materiały: PL

11.09.2020, Warszawa
dni: 1

od 750 zł

Zobacz więcej terminów

O zmianie w organizacji mówimy wtedy, gdy ludzie w niej pracujący muszą zmienić swój sposób działania. Może to być spowodowane przykładowo: zmianą struktury, wprowadzeniem nowych procedur, produktów czy usług albo przejściem z tradycyjnego sposobu działania na sposób zwinny (agile).

Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

02.09.2020, Warszawa
dni: 3

od 2200 zł

Język: PL
Materiały: PL

02.09.2020, Gdańsk
dni: 3

od 2200 zł

Język: PL
Materiały: PL

02.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2200 zł

Zobacz więcej terminów

PRINCE2 to uznana w świecie i szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami. Kładzie ona szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Podejście to może być stosowane do wszelkich typów projektów, ponieważ dotyczy wyłącznie działań związanych z zarządzaniem projektem, a nie wnika bezpośrednio w charakter prac wykonywanych przez zespół projektowy. Metodyka jest tak pomyślana, aby można było ją stosować do projektów dowolnej wielkości, od wprowadzenia ulepszenia w systemie informatycznym do wybudowania stadionu na Mistrzostwa Świata. 

Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

11.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

11.08.2020, Kraków
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

11.08.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

Zobacz więcej terminów

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie standardowego zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnymi standardami Agile tak, aby wykorzystać najlepsze aspekty obu tych podejść – razem!

PRINCE2 Agile pokazuje, że te dwa światy wcale nie są przeciwstawne, lecz mogą się efektywnie uzupełniać. Proponuje sposób na połączenie ich biorąc z każdego z podejść to co najlepsze, aby osiągnąć maksymalne korzyści.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

21.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: PL

21.09.2020, Wrocław
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: EN

24.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Zobacz więcej terminów

Ponieważ wiemy, że nauczanie to nie tylko wykłady i ćwiczenia, nie tylko "wtłaczanie" wiedzy, oferujemy Państwu zestaw warsztatów symulacyjnych Kinshasa. Pozwalają one doświadczyć zarządzania projektem zwinnym i tradycyjnym oraz zarządzania ryzykiem projektowym, a także zarządzania procesami - na symulowanym projekcie.

Podczas symulacji wcielamy się albo w zespół realizujący film
z podróży motocyklowej przez Afrykę Zachodnią, albo w zespół wsparcia dla podróżników.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

ITIL 4 to nowa wersja dobrych praktyk zarządzania usługami.

Wprowadza takie komponenty jak System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model). Nowe podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile i DevOps.


W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowaną do potrzeb klientów i użytkowników? Kto powinien określać potrzeby dotyczące zakresu oraz jakości usług IT? Jakie parametry usług powinny być mierzone, aby doskonalić jakość świadczonych usług? Czy powinno się inaczej podchodzić do zasad dostarczania usług IT przez działy IT, a inaczej przy dostarczaniu ich przez firmy świadczące tego typu usługi komercyjnie?

Na te i inne pytania odpowiada zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT – ITIL®. Stosując się do najlepszych praktyk zarządzania usługami, możemy optymalne dopasować wartość dostarczanych przez IT usług do oczekiwań biznesu.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

17.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

17.08.2020, Poznań
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

17.08.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

Zobacz więcej terminów

W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowaną do potrzeb klientów i użytkowników? Kto powinien określać potrzeby dotyczące zakresu oraz jakości usług IT? Jakie parametry usług powinny być mierzone, aby doskonalić jakość świadczonych usług? Czy powinno się inaczej podchodzić do zasad dostarczania usług IT przez działy IT, a inaczej przy dostarczaniu ich przez firmy świadczące tego typu usługi komercyjnie?

Na te i inne pytania odpowiada zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT – ITIL®. Stosując się do najlepszych praktyk zarządzania usługami, możemy optymalne dopasować wartość dostarczanych przez IT usług do oczekiwań biznesu.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

TRIM (ang. The Rational IT Model™) jest praktyczną propozycją wdrożenia zarządzania usługami IT w organizacji. Opiera się na założeniach dobrych praktyk ITIL®.

Model TRIM obejmuje wszystkie niezbędne procesy, procedury, role, szablony potrzebne do wdrożenia zarządzania usługami informatycznymi tak, aby były one dostarczane w sposób efektywny i zapewniały wartość oczekiwaną przez biznes. Zbudowany jest w oparciu o całościowe spojrzenie na zarządzanie organizacją, uwzględnia niezbędne funkcje wymagane do świadczenia usług IT oraz ścieżki eskalacji. Ułatwia to jego integrację i wdrożenie w organizacji oraz współpracę z dostawcami zewnętrznymi.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

DevOps to podejście, które łączy rozwój (development) produktów i usług IT z działaniami operacyjnymi (operations) i utrzymaniowymi IT. 

Nie jest produktem, standardem, specyfikacją, strukturą czy stanowiskiem - DevOps skupia się na doświadczeniach, pomysłach i kulturze, aby tworzyć wydajne oraz przynoszące większą wartość biznesową organizacje IT.

Podstawą DevOps jest tworzenie odpowiedniej kultury, która umożliwia lepszą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za wytwarzanie oprogramowania, testowanie, wdrażanie i ich późniejsze utrzymanie. Opierając się na zasadach Agile i Lean, DevOps pomaga przełamać bariery, silosy organizacyjne, stworzyć wspólne zrozumienie i wygenerować więcej korzyści z IT dla przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

DevOps Fundamentals
TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: EN

16.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2900 zł

Język: PL
Materiały: EN

16.09.2020, Warszawa
dni: 3

od 2900 zł

Język: PL
Materiały: EN

26.10.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2900 zł

Zobacz więcej terminów

TOGAF® (ang. The Open Group Architecture Framework) umożliwia w sposób spójny zaplanowanie, zaprojektowanie i nadzorowanie realizacji zmian w organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Ze względu na fakt, iż opisywany jest stan obecny, stan docelowy oraz ścieżka dojścia do stanu docelowego, doskonale wspiera realizację programów transformacyjnych.

To uznane i zyskujące coraz większą popularność narzędzie. Według najnowszych szacunków ma około 60% udziału w rynku ram architektonicznych. Jest niezależnym od dostawców, uniwersalnym standardem zapewniającym metody i narzędzia do opracowywania, wdrażania, rozwoju i utrzymywania architektury korporacyjnej.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

The SOA Certified Professional (SOACP) program is dedicated to excellence in the field of SOA and service-oriented computing. Through a series of seasoned course modules and exams, IT professionals have the opportunity to obtain a number of different certifications to recognize their accomplishment of gaining project-ready SOA proficiency.

This vendor-neutral program was developed in cooperation with best-selling SOA author Thomas Erl and several major SOA organizations and academic institutions. Through the involvement of an independent education committee, course contents and certification requirements are constantly reviewed and revised to stay current with developments in the service-oriented computing industry.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

Praxis to rozwijana przez społeczność platforma wspomagająca osoby i organizacje w uzyskiwaniu korzyści z realizacji projektów, programów i portfeli.

Praxis Framework™ to połączenie Wiedzy, Metodyki, Kompetencji i Możliwości; jest to pierwsza platforma obejmująca projekty, programy i portfele w ramach jednego przewodnika.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

28.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2500 zł

Zobacz więcej terminów

MSP to standard i najlepsze praktyki zarządzania programami. Jest stosowane do skutecznego przeprowadzania zmiany biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym. 

Wiele inicjatyw biznesowych składa się z pewnej liczby projektów, które powinny być zarządzane wspólnie, tak aby zapewnić ich koordynację, współdziałanie i nakierowanie na wspólny cel biznesowy. Do tego służą programy, stanowiące warstwę zarządzania ponad projektami.

Ład zarządzania programami jest - podobnie jak ład zarządzania projektami - ważnym obszarem zarządzania organizacją. Do zarządzania całym programem konieczna jest wyspecjalizowana metodyka, jaką jest właśnie MSP.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

07.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: PL

21.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Język: PL
Materiały: PL

26.10.2020, Warszawa
dni: 3

od 3300 zł

Zobacz więcej terminów

MoP to przewodnik po dobrych praktykach zarządzania portfelami projektów i programów.

Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania organizacją: przedsiębiorstwem jako całością lub konkretnym działem. Przewodnik koncentruje się na sposobach podejmowania właściwych decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty (będących sposobem realizacji zmian biznesowych), które umożliwiają osiągnięcie strategicznych celów i realizują priorytety biznesowe.


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

24.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: EN

24.08.2020, Poznań
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Zobacz więcej terminów

Wszystkie organizacje (komercyjne, publiczne) muszą w dzisiejszym świecie wdrożyć i utrzymać umiejętność skutecznego wprowadzania zmian biznesowych.

P3O to przewodnik budowy bądź przebudowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcję usługową wobec projektów, programów i portfeli. Są one najczęściej nazywane Biurami Projektów, Programów i Portfeli.

Usługi P3O mogą być dostarczane przez pojedyncze stałe biuro lub alternatywnie może to być powiązana ze sobą sieć biur stałych (wspierający wyższe kierownictwo w spójnej realizacji celów strategicznych i tymczasowe (wspierające konkretne programy i projekty).


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

05.10.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: PL

05.10.2020, Poznań
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: PL

05.10.2020, Warszawa
dni: 3

od 3300 zł

Zobacz więcej terminów

M_o_R to przewodnik i dobre praktyki zarządzania ryzykiem we wszystkich aspektach działalności organizacji: w projektach, programach i portfelach, a także w codziennej działalności operacyjnej.

Podejście przewodnika M_o_R promuje proaktywne podejście do ryzyka, tak aby było ono: identyfikowane, ocenione i kontrolowane. Zarządzanie ryzykiem powinno być rygorystycznie stosowane tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje o krytycznym charakterze. 

Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

31.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

Język: PL
Materiały: PL

03.09.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Język: PL
Materiały: PL

02.11.2020, Warszawa
dni: 3

od 3300 zł

Zobacz więcej terminów

Projektami można zarządzać intuicyjnie, zachowując zdrowy rozsądek i stosując logiczne rozumowanie. Większość ludzi potrafi tymi środkami realizować pomniejsze przedsięwzięcia, nierzadko jednak podczas tych prac wymyśla od nowa koło, dochodzi do pewnych rozwiązań, które już zostały wcześniej odkryte i – co ważne – opisane. 

Takie utarte schematy działania nazywamy Dobrymi Praktykami. Są one opisane w wielu różnych opracowaniach, obejmują techniki najczęściej stosowane podczas zarządzania projektami, uznane za przydatne i sprawdzone przez pokolenia project managerów. 


Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

06.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1400 zł

Język: PL
Materiały: PL

06.08.2020, Warszawa
dni: 2

od 1400 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.08.2020, Zdalne / Remote
dni: 1

od 800 zł

Zobacz więcej terminów

Six Sigma to metoda optymalizacji procesów ukierunkowana na eliminowanie strat i zwiększanie efektywności. Prowadzi do większej satysfakcji klienta poprzez dostarczanie tego, czego klient oczekuje.

Jest to zorientowane projektowo i oparte na statystyce podejście stosowane w przedsiębiorstwach w celu eliminowania usterek, redukowania zmienności i unikania strat w produktach, procesach i transakcjach.


Zobacz więcej

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

Brak zaplanowanych szkoleń w najbliższej przyszłości. Chętnie założymy nowy termin - skontaktuj się z nami.

 

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved