pl

Praxis Foundation

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami.

Szkolenie ma na celu zapoznanie kandydatów z zasadami, celami, narzędziami i technikami związanymi z Zarządzaniem Projektami, Programami i Portfelami Praxis (P3M), opisanie modeli procesów Praxis oraz wskazanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych dla menedżera P3.

Kurs ma charakter „partycypacyjny” – kandydatów zachęca się do dzielenia się własnymi doświadczeniami w trakcie jego trwania. Oznacza to, że prowadzący szkolenie pełni tu bardziej rolę „moderatora”. Do ilustracji zagadnień kursu stosowana jest analiza przypadków oraz wykorzystywane doświadczenie kandydatów i prowadzącego, poparte praktycznymi przykładami.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Praxis Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów i/lub programów
 • członków zespołów projektów i/lub programów
 • członków zarządu
 • dyrektorów zaangażowanych w prace zarządów projektów i programów, a także komitetów sterujących
Cena

od 2599 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie jest prowadzone po polsku na anglojęzycznych materiałach szkoleniowych.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, zawierające instrukcje rejestracji i wskazówki dotyczące dostępu do strony Praxis.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Context of the Praxis Framework
 • Characteristics of project, programme and portfolio management
 • Lifecycle management
 • Sponsorship
 • Knowledge Management
 • Capability and Maturity
 • Relationship with other P3 guidance
 • Praxis Functions overview
 • Organisation Management
 • Stakeholder Management
 • Business Case Management
 • Governance and Delivery Planning
 • Control
 • Assurance
 • Information Management
 • Scope Management
 • Scope Management continued
 • Schedule Management
 • Finance Management
 • Risk Management
 • Change Management
 • Resource Management
 • Project and Programme Processes
 • Interpersonal Skills

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat Praxis Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50,7% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Praxis Foundation

POLECAMY

18-03-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2599 zł

KUP

Praxis Foundation

27-05-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2599 zł

KUP