Praxis Framework™ – schemat certyfikacji

Pełna ścieżka edukacyjna:

Certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności:

  • realizacja projektów i programów z użyciem innowacyjnej platformy,
  • zrozumienie funkcji projektów i programów oraz procesów i dokumentacji wykorzystywanych do zarządzania fazami cyklu życia,
  • opracowanie i utrzymywanie efektywnej infrastruktury do realizacji projektów w krótkim czasie,
  • stosowanie i dostosowywanie platformy Praxis do potrzeb własnej organizacji,
  • zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy Praxis a popularnymi metodykami PRINCE2 i MSP, PRINCE2 Agile, a także kwalifikacjami APM (PFQ i PMQ),
  • ciągły rozwój – cały framework jest otwarty i dostępny w Internecie, masz więc możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności bez żadnych przeszkód,
  • uzupełnienie swojego CV i polepszenie perspektyw dalszej kariery,
  • osiągnięcie optymalności w realizacji projektów i programów.

Podsumowanie

Praxis Framework™ – schemat certyfikacji