pl
OMECpedia AgilePM® i AgileBA® – ścieżki szkoleniowe
28/08/2020
OMEC

AgilePM® i AgileBA® – ścieżki szkoleniowe

Zwinne zarządzanie projektem oraz analiza biznesowa
– co je łączy…?

Poniższy obrazek przedstawia zależności pomiędzy szkoleniami oraz certyfikacjami Agile dostępnymi w OMEC:

Na rysunku widzimy dostępne szkolenia jako prostokąty, natomiast certyfikaty AgilePM oraz AgileBA oznaczone są odpowiednio kolorami czerwonym i zielonym.

Dostępne certyfikacje:

Co dla kogo?

Podstawową ścieżkę szkoleniową tworzą szkolenia:

Osoby posiadające certyfikat AgilePM Foundation mogą wziąć udział w szkoleniach:

Dla posiadaczy certyfikatu AgilePM Practitioner, chcącym rozszerzyć swoją wiedzę o techniki analizy biznesowej w projektach zarządzanych zwinnie, proponujemy szkolenie:


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ