pl
OMECpedia ITIL® v3 Intermediate i ITIL® Expert – schemat certyfikacji
28/08/2020
OMEC

ITIL® v3 Intermediate i ITIL® Expert – schemat certyfikacji

Szkolenia ITIL Intermediate

Szkolenia ITIL® Intermediate to praktyczne warsztaty uzupełniające i poszerzające wiedzę z określonych obszarów zarządzania usługami IT i ITIL. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach poziomu Intermediate jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation.

W OMEC szkolenia ITIL na poziomie Intermediate prowadzone są w języku polskim w oparciu o partnerstwo z brytyjską firmą FGI oraz akredytację przyznaną przez instytut egzaminacyjny.

Szkolenia na poziomie Intermediate są podzielone na dwa obszary:

Moduły Lifecycle

Grupa Lifecycle obejmuje pięć szkoleń kończących się egzaminami. Każde szkolenie z obszaru Lifecycle odpowiada jednemu z pięciu etapów cyklu życia usługi. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z kluczowymi elementami etapu oraz realizowanymi procesami z punktu widzenia właścicieli procesów, czyli z wysokiego poziomu zarządzania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi korzyściami biznesowymi, elementami wejściowymi i wyjściowymi procesów, jak również zagrożeniami i krytycznymi czynnikami sukcesu oraz kluczowymi wskaźnikami wydajności. Podczas szkolenia wykonywane są praktyczne ćwiczenia, które zajmują około 20% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 3 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.

Grupa szkoleń Lifecycle jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą dobrych praktyk ITIL w kontekście cyklu życia usługi.

Główne obszary to:

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Lifecycle Stream daje 3 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert.

Szkolenia w ścieżce Lifecycle:

Moduły Capability

Grupa Capability obejmuje cztery szkolenia, które łączą procesy zarządzania usługami IT w logicznie powiązane obszary. Podczas szkolenia istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się z rekomendacjami dobrych praktyk ITIL®, ponadto wykonywanych jest wiele praktycznych ćwiczeń, które pozwalają zapoznać się i opanować techniki wdrażania i zarządzania procesami IT. Ćwiczenia zajmują około 50% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 5 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.

Grupa szkoleń Capability jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą procesów i ról. Cykl życia usługi jest elementem programu nauczania, ale kluczowe obszary to:

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Capability Stream daje 4 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert.

Szkolenia w ścieżce Capability:

Egzaminy na poziomie Intermediate

Egzaminy na poziomie Intermediate przeprowadzane są w formie testu. Każdy egzamin zawiera 8 pytań, każde pytanie odnosi się do scenariusza. Do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi:

Egzamin trwa 90 minut i jest przeprowadzany w języku angielskim.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania egzaminu do 120 minut.

Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 70% punktów (co najmniej 28 z 40 możliwych punktów).

Managing Across the Lifecycle (MALC) oraz tytuł ITIL Expert

Końcowym szkoleniem na poziomie Intermediate, niezbędnym do uzyskania tytułu ITIL Expert, jest Managing Across the LIfecycle (MALC). Szkolenie jest zakończone stosownym egzaminem, dającym ostatnie 5 punktów na ścieżce ITIL Expert.

ITIL Expert:

Aby uzyskać tytuł ITIL Expert, należy zebrać 22 punkty, przy czym 2 punkty z egzaminu ITIL Foundation, 5 punktów z MALC, a pozostałe z dowolnych szkoleń Intermediate i/lub Practitioner.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ