ITIL® 4 – schemat certyfikacji

ITIL 4 to nowa wersja dobrych praktyk zarządzania usługami.

Wprowadza takie komponenty jak System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model). Nowe podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile i DevOps.

Schemat certyfikacji

Pierwszym stopniem certyfikacji ITIL 4 jest poziom Foundation.

  • Szkolenie ITIL 4 Foundation

Powyżej poziomu Foundation dostępne jest pięć szkoleń/certyfikacji:

  • ITIL Specialist: Create, Deliver & Support
  • ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value
  • ITIL Specialist: High Velocity IT
  • ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve
  • ITIL Leader: Digital & IT Strategy

Zdobycie czterech pierwszych certyfikacji skutkować będzie otrzymaniem tytułu ITIL Managing Professional (MP), natomiast dwóch ostatnich umożliwi pozyskanie tytułu ITIL Strategic Leader (SL). Warto zwrócić uwagę, że jeden z egzaminów jest wymagany w obu tych ścieżkach – wystarczy go zdać jeden tylko raz.

Dostępne jest też szkolenie i egzamin pomostowy:

  • ITIL Managing Professional Transition.

Skierowane są one do osób, które posiadają tytuł ITIL v3 Expert albo do jego uzyskania brakuje im wyłącznie certyfikacji ITIL v3 MALC.

Do uzyskania tytułu ITIL Master konieczne będzie ukończenie obu ścieżek, tj. uzyskanie certyfikatów ITIL Managing Professional oraz ITIL Strategic Leader. Szczegóły dotyczące ITIL Master zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Poniżej rysunek schematu certyfikacji:

ITIL® 4 – schemat certyfikacji