plen

Praxis Bridging Course

Akredytowane szkolenie pomostowe z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami.

Kurs pomostowy Praxis ma na celu pomóc kandydatom poznać Procesy związane z Projektami i Programami, sposób wykorzystania i dostosowania funkcji Zarządzania (P3M), a także umiejętności interpersonalne, jakich menedżer P3 może potrzebować w danej sytuacji. Kurs podkreśla również podobieństwa i różnice pomiędzy Praxis a PRINCE2®, PRINCE2 Agile, MSP® oraz APM BoK.

Szkolenie ma charakter “partycypacyjny” – kandydatów zachęca się do dzielenia się własnymi doświadczeniami w trakcie jego trwania. Oznacza to, że prowadzący szkolenie pełni tu bardziej rolę “moderatora”. Do ilustracji zagadnień kursu stosowana jest analiza przypadków oraz wykorzystywane doświadczenie kandydatów i prowadzącego, poparte praktycznymi przykładami.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kamil Burczyński

Kamil Burczyński

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów i/lub programów
 • członków zespołów projektów i/lub programów
 • członków zarządu
 • dyrektorów zaangażowanych w prace zarządów projektów i programów, a także komitetów sterujących
Cena

od 2599 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie jest prowadzone po polsku na anglojęzycznych materiałach szkoleniowych.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, zawierające instrukcje rejestracji i wskazówki dotyczące dostępu do strony Praxis.

Kursanci muszą posiadać jeden z poniższych certyfikatów:

 • PRINCE2® Foundation lub Practitioner
 • MSP® Foundation, Practitioner or Advanced Practitioner
 • APM Project Fundamentals Qualification (PFQ)
 • APM Project Management Qualification (PMQ)
 • PRINCE2 Agile® Practitioner
 • IPMA Level D (lub jego odpowiednik)

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Praxis, PRINCE2, MSP and APM BoK
 • Lifecycle management
 • Praxis Project and Programme Processes
 • Identification and Sponsorship Processes
 • Case Study Exercise 1
 • Definition Process
 • Case Study Exercise 2
 • Case Study Exercise 3
 • Definition Process continued
 • Case Study Exercise 4
 • Case Study Exercise 5
 • Case Study Exercise 6
 • Case Study Exercise 7
 • Delivery Process
 • Case Study Exercise 8
 • Boundaries Process
 • Development Process
 • Closure Process
 • Benefits Realisation Process

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat Praxis Practitioner jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 4 grupy pytań, po 20 pytań szczegółowych każda
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Praxis Bridging Course

28-06-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2599 zł

KUP