pl
31/08/2017
OMEC

COBIT® 5 – egzaminy w OMEC

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy status Accredited Examination Organisation (AEO) w zakresie egzaminów COBIT® 5.

COBIT® 5 jest kompleksowym 'frameworkiem’ – zbiorem dobrych praktyk, które określają ład organizacyjny, system nadzoru i sposób zarządzania aktywami w postaci zasobów informacyjnych i technologii IT. Chodzi o to, aby osiągnąć optymalną wartość z IT poprzez utrzymanie równowagi między korzyściami a poziomem ryzyka i wykorzystaniem zasobów.

Opierając się na pięciu zasadach i siedmiu czynnikach „umożliwiających”, COBIT® 5 rekomenduje praktyki i działania, które spójnie i logicznie integrują zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie IT.

Szeroki zakres technik, praktyk, narzędzi, wskazówek proponowanych przez COBIT® 5 umożliwia również szereg specyficznych zastosowań w organizacji, w takich obszarach jak:

COBIT® 5 jest używany przez:

W zależności od stopnia i zakresu wdrażania ładu w oparciu o ramę COBIT® 5, angażowane mogą być różne osoby: począwszy od Prezesa Zarządu do pracowników w różnych działach organizacji (audytorzy, konsultanci, managerowie biznesowi, managerowie IT, developerzy, pracownicy operacyjni, osoby odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo).

COBIT® 5 został wskazany w Rekomendacji D, dotyczącej zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki, wydanej przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, jako jeden z uznanych standardów międzynarodowych dotyczących badania i oceny bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych.

Oferujemy możliwość zdawania egzaminów:

COBIT® 5 Foundation

Cena: 750 zł netto

Dostępne języki: polski, angielski

Wymagania wstępne: brak

COBIT® 5 Implementation

Cena: 1200 zł netto

Dostępne języki: angielski

Wymagania wstępne: certyfikat Foundation oraz udział w szkoleniu COBIT® 5 Implemetation

COBIT® 5 Assessor

Cena: 1200 zł netto

Dostępne języki: angielski

Wymagania wstępne: certyfikat Foundation oraz udział w szkoleniu COBIT® 5 Assessor

COBIT® 5 Implementing the NIST Standards using COBIT® 5

Cena: 1200 zł netto

Dostępne języki: angielski

Wymagania wstępne: brak

W niedługim czasie będziemy oferować również szkolenia:

Foundation – planujemy na marzec 2017

Implementation – wstępnie planujemy w 2. kwartale 2017.

Więcej informacji o terminach naszych szkoleń planowanych na pierwsze półrocze 2017 roku można znaleźć w Terminarzu szkoleń.

Chcesz zamówić szkolenie na 2017 rok? Napisz na info@omec.pl lub zadzwoń tel. (+48) 801 55 66 32.

ISACA and COBIT are trademarks of ISACA registered in the U.S. and other countries.

WRÓĆ

Najnowsze:

Techniki i narzędzia przydatne w zarządzaniu projektami
ZOBACZ WIĘCEJ
Dwóch kierowników projektu?
ZOBACZ WIĘCEJ
Czy PMO jest nam potrzebne?
ZOBACZ WIĘCEJ
Jak przekonać szefa, że zarządzanie projektami jest przydatne?
ZOBACZ WIĘCEJ