pl

Change Management Foundation

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu z zakresu zarządzania zmianą.

Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zmianą, w tym wpływ zmiany na ludzi oraz szeroko pojęte implikacje wprowadzania zmiany w organizacjach. Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą przez cały proces zarządzania zmianą od identyfikacji potrzeby zmiany aż do jej utrwalenia w organizacji.

Szkolenie oparte jest na zestawie dobrych praktyk promowanych przez Change Management Institute – CMI i jest w pełni zgodne z modelem kompetencyjnym CMI Change Manager Competency Model.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Change Management Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • agentów i liderów zmian
 • kierowników programów
 • kierowników projektów
 • analityków biznesowych
 • właścicieli produktów
 • kierowników zespołów podlegających zmianie
Cena

od 2299 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by kursanci poznali zmianę nie tylko z perspektywy osób, które ją wdrażają lub sponsorują, ale także tych, którzy tej zmianie podlegają.

Pozwala rozwinąć szereg umiejętności, m.in.: powoływania zespołu do zarządzania zmianą, definiowania wizji zmian, opracowywania strategii i planów, komunikowania zmiany, angażowania interesariuszy.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest zmiana?
 • Jak wspierać ludzi w przejściu przez zmianę?
 • Motywacja - co napędza i motywuje ludzi?
 • Osobiste preferencje i zdobywanie kompetencji
 • Kultura organizacyjna
 • Modele przeprowadzania zmiany
 • Organizacyjna gotowość do zmiany
 • Zespół do spraw zmiany
 • Budowanie zespołu ds. zmian
 • Przygotowanie na sprzeciw i opór
 • Angażowanie interesariuszy
 • Komunikowanie zmiany – co
 • Komunikowanie zmiany – w jaki sposób
 • Planowanie komunikacji

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat Change Management Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Change Management Foundation

POLECAMY

22-04-2024, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2299 zł

KUP

Change Management Foundation

POLECAMY

08-05-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 2299 zł

KUP

Change Management Foundation

12-06-2024, Warszawa

Polski
dni: 3

od 2299 zł

KUP