plen
Change Management

Change Management

Warunkiem sukcesu w zarządzaniu zmianą jest kompleksowe podejście. Oznacza to zwrócenie uwagi na umiejętności i kompetencje członków zespołu oraz na procesy, zasady i reguły działania. Zmieniając nawyki i kulturę organizacji będziemy w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty.

O zmianie w organizacji mówimy wtedy, gdy ludzie w niej pracujący muszą zmienić swój sposób działania. Może to być spowodowane przykładowo: zmianą struktury, wprowadzeniem nowych procedur, produktów czy usług albo przejściem z tradycyjnego sposobu działania na sposób zwinny (Agile).

W dzisiejszym świecie biznesu wygrywają organizacje, które potrafią szybko reagować na zmiany wokół nich. Aby to robić – szczególnie w przypadku zmian zewnętrznych – trzeba je sprawnie wprowadzać wewnątrz. I tu pojawia się zarządzanie zmianą, które mówi o tym jak przeprowadzać zmiany oraz co zrobić, aby pracownicy byli na nie otwarci, akceptowali je i następnie aktywnie wspierali.

Więcej informacji nt. zarządzania zmianą znajdziesz w artykule: Praca zdalna, czyli jak zarządzać zmianą

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Zrozumienie, w jaki sposób zmiany wpływają na organizację, jej kulturę i ludzi w niej pracujących;
  • Umiejętność doceniania ludzi i wspierania ich w uczeniu się nowych rzeczy;
  • Odpowiednie przygotowywanie i motywowanie do zmian;
  • Budowanie i rozwijanie skutecznego zespołu wprowadzającego zmiany w organizacji;
  • Tworzenie organizacji potrafiącej nadążać za zmieniającym się środowiskiem biznesowym.