Opis warsztatu

Symulacja Kinshasa to warsztat umożliwiający przećwiczenie narzędzi i technik Agile Project Management w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Głównym celem tej symulacji jest doświadczenie sposobu działania specyficznego dla projektów zarządzanych w sposób zwinny. Warsztat uczy zachowań zgodnych z duchem podejścia zwinnego takich jak: współpraca, efektywna komunikacja, wspólne dążenie do celu, przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wykorzystywane są w niej między innymi pojęcia takie jak: timebox, przyrost, iteracja, MoSCoW. Uczestnicy wcielają się w role projektowe, co pozwala im poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz odpowiednie sposoby działania.


O co chodzi?

Podczas symulacji uczestniczymy w projekcie polegającym na podróżowaniu po Afryce drużynami złożonymi z motocyklistów oraz samochodu wsparcia. Zadaniem jest nakręcenie filmu podróżniczego. Celem projektu jest przejechanie trasy o zadanym początku, końcu oraz punktach pośrednich spełniających określone kryteria.

Ponieważ mamy do czynienia z symulacją, to zarówno podróż jak i kręcenie filmu nie będą się działy naprawdę. Całość będzie symulowana przy pomocy map, pionków, kart zdarzeń itp. Prawdziwe natomiast będą emocje! Zespół, który weźmie udział w tej symulacji, będzie miał możliwość podejmowania samodzielnych decyzji co do trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na pojawiające się zdarzenia. Będzie też ponosił konsekwencje swoich wyborów. Prawdziwe będzie poczucie współpracy oraz wygranej lub porażki.


Czas trwania

- Symulacja wraz z wprowadzeniem – 1 dzień

- Inne opcje dostępne w przypadku organizacji symulacji dla grupy zamkniętej


Przebieg symulacji

Część I – planowanie projektu

To odpowiednik fazy Podstaw w projekcie prowadzonym zgodnie z AgilePM. 

Część elementów takich jak Uzasadnienie Biznesowe czy Lista Wymagań jest narzucone przez twórców symulacji. Tu zatwierdzany jest ostateczny kształt zespołu, który następnie realizuje wypracowany plan całego projektu, stosując się do pryncypiów Agile oraz zasad priorytetyzacji. 

Zaczynamy od wyboru postaci, z których każda ma swój zestaw cech i umiejętności. Następnie nowo utworzony zespół dostaje zestaw celów i – zgodnie z zasadami agile – wspólnie planuje sposób ich realizacji. W naszej symulacji jest to planowanie trasy uwzględniającej możliwości sprzętu, ludzi oraz narzucone parametry i ograniczenia zewnętrzne. Po zatwierdzeniu planu przez decydentów zaczyna się część II – realizacja projektu – czyli właściwa wyprawa.

Część II – realizacja projektu

Ta część jest podzielona na przyrosty oraz timeboxy. Tu nastąpi możliwość sprawdzenia poprawności utworzonych wcześniej planów wobec realizacji zaplanowanych celów. Wykorzystujemy procedury zarządzania zmianą, korzystamy z elastyczności projektu, uczymy się raportować itp. – wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia. 

W tej części symulacji zespół będzie reagował na pojawiające się niezaplanowane wydarzenia związane między innymi z pogodą, ukształtowaniem terenu, lokalną kulturą, polityką i sprzętem – wykorzystując umiejętności wybranych przez siebie postaci. Uczestnicy wyprawy będą na bieżąco raportować postępy projektu, rozwiązywać problemy w ramach swoich upoważnień, a w razie potrzeby będą eskalować zagadnienia na wyższy szczebel zarządzania.


Dla kogo – korzyści

Symulacja może być wykorzystywana na różne sposoby.

 • Dla uczestników bez podstaw teoretycznych zarządzania projektami symulacja może być szansą na spotkanie z pojęciami metodyki w przyjaznym środowisku, a także sposobem na integrację zespołu przed rozpoczęciem wspólnej pracy w środowisku zwinnym.
 • Dla uczestników posiadających wiedzę na poziomie AgilePM Foundation symulacja pozwala pogłębić jej rozumienie oraz przećwiczyć działanie mechanizmów podejścia zwinnego. Umożliwia przejście od poziomu „wiem” do poziomu „rozumiem i potrafię”. Może być bardzo efektywnym elementem przygotowania do certyfikacji na poziomie AgilePM Practitioner.
 • Dla uczestników posiadających wiedzę i doświadczenie związane z tradycyjnym podejściem do prowadzenia projektów (PRINCE2, PMBOK) symulacja jest świetną możliwością zrozumienia odmiennego (zwinnego) podejścia do planowania i realizacji projektu. Taki warsztat ułatwi zmianę sposobu działania uczestników na takie, które będą zgodne z pryncypiami AgilePM.

Niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności, warsztat symulacyjny pozwala zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się i współpracy.


Zastosowanie symulacji

 • Jako element wprowadzenia zmiany w sposobie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z tradycyjnego na zwinny,
 • Pomoc w budowania kultury projektowej związanej z podejściem zwinnym,
 • Utrwalenie wiedzy przed egzaminami certyfikującymi Agile PM Foundation lub Practitioner,
 • Integracja zespołu projektowego przed rozpoczęciem projektu,
 • Sprawdzenie umiejętności współpracy w zespole przed podjęciem wspólnej pracy.


Elementy metodyki Agile Project Management obrazowane w symulacji

 • Współpraca i współodpowiedzialność za sukces projektu
 • Planowanie dostosowane do projektów zwinnych
 • Podejmowanie codziennych decyzji na poziomie zespołu
 • Budowanie przyrostowe produktu
 • Podział na timeboxy (okienka czasowe)
 • Dostarczanie na czas
 • Zastosowanie Listy wymagań z priorytetami MoSCoW
 • Efektywne raportowanie
 • Stosowanie się do zasad Agile


Uwagi

 • Dobra zabawa :)T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved