pl

Kinshasa Agile - symulacja

Autorska gra symulacyjna opracowana przez OMEC.

Jest to warsztat umożliwiający przećwiczenie narzędzi i technik Agile Project Management w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Dzięki przygodowej, egzotycznej narracji prowadzącej zespół przez afrykańskie tereny, kursanci nie tylko uczą się zwinnego zarządzania projektem, ale również doświadczają prawdziwych emocji! To właśnie do nich należały będą najważniejsze decyzje podczas symulacji – dotyczące trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na zaistniałe zdarzenia. To również oni będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów.

Jaki rezultat finalnie osiągnie zespół? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest to, że uczestnicy będą mogli poczuć smak zwycięstwa lub staną przed konfrontacją z przegraną.

Symulacja jest dostępna także dla grup zamkniętych, wyceniana indywidualnie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kamil Burczyński

Kamil Burczyński

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • uczestników bez podstaw teoretycznych zarządzania projektami - symulacja może być szansą na spotkanie z pojęciami metodyki w przyjaznym środowisku, a także sposobem na integrację zespołu przed rozpoczęciem wspólnej pracy w środowisku zwinnym
 • uczestników posiadających wiedzę na poziomie AgilePM Foundation - symulacja pozwala pogłębić jej rozumienie oraz przećwiczyć działanie mechanizmów podejścia zwinnego. Umożliwia przejście od poziomu „wiem” do poziomu „rozumiem i potrafię”. Może być bardzo efektywnym elementem przygotowania do certyfikacji na poziomie AgilePM Practitioner.
 • uczestników posiadających wiedzę i doświadczenie związane z tradycyjnym podejściem do prowadzenia projektów (PRINCE2, PMBOK) - symulacja jest świetną możliwością zrozumienia odmiennego (zwinnego) podejścia do planowania i realizacji projektu. Taki warsztat ułatwi zmianę sposobu działania uczestników na takie, które będą zgodne z pryncypiami AgilePM.
Cena

od 1049 zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Gra to projekt polegający na podróżowaniu po Afryce drużynami złożonymi z motocyklistów oraz samochodu wsparcia. Zadaniem jest nakręcenie filmu podróżniczego. Celem projektu jest przejechanie trasy o zadanym początku, końcu oraz punktach pośrednich spełniających określone kryteria.

Głównym celem symulacji jest możliwość przećwiczenia sposobów działania specyficznych dla projektów zwinnych. Warsztat uczy zachowań zgodnych z duchem Agile takich jak: współpraca, efektywna komunikacja, wspólne dążenie do celu, przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wykorzystywane są w niej między innymi pojęcia takie jak: timebox, przyrost, iteracja, MoSCoW.

Uczestnicy wcielają się w role projektowe, co pozwala im poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz odpowiednie sposoby działania.

Gra zawiera: mapy, pionki, karty zdarzeń.

Gra wykorzystuje takie elementy jak:

 • Współpraca i współodpowiedzialność za sukces projektu
 • Planowanie dostosowane do projektów zwinnych
 • Podejmowanie codziennych decyzji na poziomie zespołu
 • Budowanie przyrostowe produktu
 • Podział na timeboxy (okienka czasowe)
 • Dostarczanie na czas
 • Zastosowanie Listy wymagań z priorytetami MoSCoW
 • Efektywne raportowanie
 • Stosowanie się do zasad Agile

Przebieg symulacji: 

Część I – planowanie projektu

 • To odpowiednik fazy Podstaw w projekcie prowadzonym zgodnie z AgilePM.
 • Część elementów takich jak Uzasadnienie Biznesowe czy Lista Wymagań jest narzucone przez twórców symulacji. Tu zatwierdzany jest ostateczny kształt zespołu, który następnie realizuje wypracowany plan całego projektu, stosując się do pryncypiów Agile oraz zasad priorytetyzacji.
 • Zaczynamy od wyboru postaci, z których każda ma swój zestaw cech i umiejętności. Następnie nowo utworzony zespół dostaje zestaw celów i – zgodnie z zasadami agile – wspólnie planuje sposób ich realizacji. W naszej symulacji jest to planowanie trasy uwzględniającej możliwości sprzętu, ludzi oraz narzucone parametry i ograniczenia zewnętrzne. Po zatwierdzeniu planu przez decydentów zaczyna się część II – realizacja projektu – czyli właściwa wyprawa.

Część II – realizacja projektu

 • Ta część jest podzielona na przyrosty oraz timeboxy. Tu nastąpi możliwość sprawdzenia poprawności utworzonych wcześniej planów wobec realizacji zaplanowanych celów. Wykorzystujemy procedury zarządzania zmianą, korzystamy z elastyczności projektu, uczymy się raportować itp. – wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia.
 • W tej części symulacji zespół będzie reagował na pojawiające się niezaplanowane wydarzenia związane między innymi z pogodą, ukształtowaniem terenu, lokalną kulturą, polityką i sprzętem – wykorzystując umiejętności wybranych przez siebie postaci. Uczestnicy wyprawy będą na bieżąco raportować postępy projektu, rozwiązywać problemy w ramach swoich upoważnień, a w razie potrzeby będą eskalować zagadnienia na wyższy szczebel zarządzania.

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl