pl
AgilePM® & AgileBA®

AgilePM® & AgileBA®

Agile jest aktualnie najbardziej popularnym sposobem organizacji pracy. Zwinne zarządzanie koncentruje się na szybkim dostarczaniu wartości klientowi, a co za tym idzie na szybkim zwrocie z inwestycji.

Stawia na wartościową komunikację, transparentność, nieformalne kontakty i reagowanie na zmiany. Zwinność, to synonim produktu o odpowiedniej jakości dostarczonego wtedy, kiedy jest potrzebny.

Dla zespołu wykonawczego Agile oznacza większą decyzyjność, atmosferę współpracy (także z klientem), skrócone ścieżki decyzyjne oraz zminimalizowanie dokumentacji. Dla decydentów natomiast zwinność to mniejsze nadzorowanie pracowników, a większa ilość rozmów o celach, priorytetach i wartości biznesowej. Zwinność, to także współodpowiedzialność za dostarczony efekt.

Agile można realizować w różnych działach i na różnych poziomach zarządzania – praktycznie nie ma on ograniczeń. Wymaga natomiast otwartości na eksperymentowanie, weryfikacji efektów pracy w porównaniu do celów oraz przestrzegania zasad wybranego standardu.

Więcej informacji nt. Agile znajdziesz w Omecpedii.

Dodatkowe informacje: AgilePM® i AgileBA® – ścieżki szkoleniowe

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Zdobycie zaawansowanej wiedzy, łatwej do praktycznego zastosowania w dotychczasowym środowisku projektowym;
  • Poznanie różnych stylów zarządzania niezbędnych do realizacji projektów Agile i zestawienie ich ze stylami zarządzania w projektach zarządzanych tradycyjnie;
  • Nabycie umiejętności promowania i budowania dobrych relacji oraz bliskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i techniki;
  • Umiejętność łączenia tradycyjnych metodyk zarządzania projektami z metodą Agile w celu lepszego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe;
  • Skrócenie czasu i zwiększenie liczby zakończonych sukcesem projektów poprzez zaangażowanie interesariuszy, dostarczenie informacji zwrotnej i skuteczną kontrolę nad projektem.