pl

Dzień otwarty z SOA

GDZIE
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
KIEDY
29/11/16, Warszawa
PRELEGENT

Robert Izdebski

TEMAT

Zapraszamy na dzień otwarty przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką tzw. „Bimodal IT”, które chcą poszerzyć wiedzę na temat zwiększania efektywności współdziałania systemów informatycznych za pomocą technik SOA.

SOA – ang. Service Oriented Architecture – Architektura oparta na usługach – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.

Od dłuższego czasu organizacje stawiają sobie pytanie czy samodzielnie rozwijać własne systemy informatyczne, narażając się między innymi na hermetyzację, czy zlecać to firmom zewnętrznym , co z kolei wymaga sporego kredytu zaufania i może wymagać dużo większych nakładów finansowych.

Bimodal IT jest praktyką zarządzania dwoma oddzielnymi, spójnymi trybami dostaw IT. Pierwszy koncentruje się na stabilności – jest tradycyjny i sekwencyjny, podkreśla bezpieczeństwo i dokładność, a drugi skupia się na zwinności i szybkości – jest objaśniający i nieliniowy. SOA natomiast jest szczególną techniką, która może być używana do budowania przedsięwzięć IT. Nie wpływa na wielkość systemów informatycznych, ale poprawia ich współdziałanie. Każda faza SOA przygotowuje organizację do kolejnej tury zmian w taki sposób, że produkty wytworzone są już wykorzystywane przez biznes i rozpoczynają okres amortyzacji lub zwrotu z inwestycji.

SOA Bimodal IT udostępnia strukturę, w której można wykonywać transformacje w małych domenach biznesowych i rozszerzać je stopniowo na całą organizację.

Podczas spotkania zostaną Państwo również wprowadzeni w pojęcie atraktora biznesowego, poznają listę atraktorów IT, na które SOA może mieć wpływ, oraz rodzaje komponentów architektonicznych, które tworzą atraktory w organizacjach (SILO, Legacy oraz tzw. Cepelia). Zastanowimy się jak wdrożenie platformy SOA umożliwia wymianę negatywnych atraktorów na pozytywne (takie które przyciągąją rozwiązania wspierające hasło „Delivery on Promise”) oraz jakie możliwości otwiera SOA Bimodal IT.