pl

Dzień otwarty – PRINCE2 Agile

GDZIE
OMEC
KIEDY
20/09/16, Warszawa
PRELEGENT

Cezary Krzemiński

TEMAT

Zapraszamy na „Dzień otwarty” dedykowany osobom, które na co dzień korzystają z PRINCE2 i chcą dowiedzieć się jak zwiększyć efektywność zarządzania projektami we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

PRINCE2 Agile to najnowszy produkt firmy AXELOS dotyczący zarządzania projektami. Pokazuje sposób łączenia PRINCE2, ustrukturyzowanej metodyki zarządzania projektami, ze zwinnymi technikami zarządzania jak SCRUM, Kanban czy Lean. PRINCE2 Agile dostarcza wskazówek jak stosować zwinne podejście w ramach struktury, którą definiuje PRINCE2.

Wybrane korzyści wynikające z połączenia PRINCE2 z podejściem zwinnym:

  • Podejście Agile pozwala organizacjom na szybsze uzyskanie korzyści z produktów projektu i uzyskanie wcześniejszego zwrotu z inwestycji, podczas gdy produkty nadal są rozwijane i udoskonalane.
  • Poprawa komunikacji dzięki wykorzystaniu wspólnej terminologii, zarówno PRINCE2 jak i podejścia zwinnego (Agile).
  • Pokazuje, jak agile może zarządzać dostawami produktów dla danego projektu, przy jednoczesnym zarządzaniu całym projektem zgodnie z metodyką PRINCE2.

PRINCE2 opisuje zarządzanie projektami z perspektywy 6 zmiennych projektowych:

  • Czasu,
  • Kosztów,
  • Korzyści,
  • Ryzyka,
  • Jakości,
  • Zakresu.

Każdy z tych parametrów ma określone, mierzalne tolerancje, a projekt powinien być utrzymywany w ich zakresach w całym cyklu życia. W podejściu Agile niektóre „zmienne projektowe muszą być stałe”, a terminy są nieprzekraczalne.

W PRINCE2 Agile te nieprzekraczalne parametry to Czas i Koszt.

PRINCE2 Agile to połączenie zwinności i bogatego doświadczenia uznanej metodyki. Jest kompilacją, pokazującą w których miejscach i w jaki sposób można zaadaptować Agile, a gdzie należy stosować „tradycyjny” sposób zarządzania projektami. Wydaje się, że takie hybrydowe rozwiązania są przyszłością zarządzania projektami.