pl

Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów

Autorskie szkolenie OMEC.

Szkolenie przedstawia sprawdzone podejście do zbierania wymagań i budowania Struktury Podziału Pracy (WBS) oraz Struktury Podziału Produktów (PBS). Zawiera efektywne techniki układania i optymalizowania dobrych harmonogramów prac w projektach. Obejmuje również zadania z zakresu monitorowania i kontroli postępów prac w odniesieniu do przyjętego harmonogramu.

Szkolenie bazuje na uznanych standardach i metodykach zarządzania projektami oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia.

Szkolenie zawiera wiele ćwiczeń praktycznych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów, którzy zamierzają stosować dobre praktyki w zakresie planowania i monitorowania prac projektowych
 • osób wspierających kierowników projektów w zadaniach harmonogramowania i monitorowania
 • członków PMO
Cena

od 2000 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Udział w szkoleniu umożliwia pozyskanie praktycznego zestawu technik służących efektywnemu planowaniu prac, harmonogramowaniu, reagowaniu na nieprzewidziane wydarzenia mające wpływ na harmonogram prac, jak również monitorowaniu postępów prac projektowych.

Dobrym uzupełnieniem tego kursu są szkolenia z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających planowanie prac.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Co to jest projekt
 • Na czym polega zarządzanie projektem
 • Cykl życia projektu
 • Organizacja projektu
 • Definicja projektu
 • Określenie dobrych celów projektu
 • Mierniki opłacalności / rentowności projektu – przegląd
 • Wymagania dla projektu
 • Lista kontrolna
 • Ryzyko związane z wymaganiami
 • Definicja Struktury Podziału Pracy (SPP/WBS)
 • Planowanie oparte na produktach (PBS) jako jedna z technik PRINCE2
 • Czy się różni WBS od PBS?
 • Korzyści z budowy WBS/PBS
 • Zastosowanie WBS/PBS
 • Proces budowy WBS/PBS
 • Planowanie zasobów
 • Budowa zespołu
 • Działania sterujące i wspierające
 • Ludzie jako źródło estymacji
 • Zasoby materiałowe
 • Wprowadzenie do estymacji
 • Poziomy szacowania
 • Metody szacowania
 • Szacowanie metodą PERT
 • Zadania i ich typy
 • Zależności pomiędzy zadaniami
 • Ograniczenia w zależnościach pomiędzy zadaniami
 • Harmonogramy sieciowe
 • Zapasy
 • Metoda ścieżki krytycznej
 • Analiza sieci
 • Diagram kamieni milowych
 • Wykres Gantta
 • Plan (harmonogram) bazowy
 • Zarządzanie zmianą
 • Optymalizacja harmonogramów
 • Wartość wypracowana
 • Obliczanie i raportowanie wskaźników stanu projektu
 • Zamykanie i ewaluacja projektu

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów

27-06-2024, Online

Polski
dni: 2

od 2000 zł

KUP