Macierz SPCB na przykładzie projektów B+R

Aby omówić macierz SPCB (Sukcesy-Porażki-Czynniki Sprzyjające-Bariery (Przeszkody)) posłużymy się przykładem projektów B+R. Poniżej znajduje się macierz SPCB ukazująca stan zarządzania projektami B+R w Polsce:

Analizując powyższy przykład zauważymy jak dużego postępu dokonała Polska w zakresie realizacji projektów B+R.

Pojawienie się instytucji wspierających projekty badawczo-rozwojowe (NCBR i NCN), zaadaptowanie zachodnich standardów zarządzania projektami czy realizowanie projektów w formie konsorcjów, wprowadziło zasadniczą zmianę w obszarze projektów B+R. Pozostałe czynniki sprzyjające tym projektom, to nowe źródła finansowania (środki UE lub krajowe), firmy wspierające przygotowywanie wniosków projektowych czy rosnąca konkurencja wśród jednostek badawczych.

Największym problemem jest zaś bardzo słaba komercjalizacja wyników prac, co wynika z kulejącej współpracy świata nauki i świata biznesu. Co więcej, wiele firm nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, że projekty B+R o wysokim stopniu innowacyjności stanowią klucz do rozwoju biznesu oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dodatkową, powracającą przeszkodą – mimo wielu udogodnień – jest biurokracja w obszarze realizacji projektów.

Macierz SPCB na przykładzie projektów B+R