Motywacja, a tworzenie zespołu projektowego

Motywacja – jedno z najważniejszych wyzwań podczas tworzenia zespołu projektowego, które wpływa na zaangażowanie wszystkich pracowników biorących udział w danym projekcie. Klasyczne podejście do motywowania pracowników mówi o motywatorach:

 • Materialnych finansowych (tj. premie czy różnego rodzaju nagrody)
 • Materialnych niefinansowych (czyli różnego rodzaju wyjazdy, wczasy, prywatna opieka medyczna)
 • Niematerialnych (awans, pochwała czy różnego rodzaju szkolenia)

Żeby zaangażować w projekt wszystkich zainteresowanych należy zaspokoić m.in. potrzebę bezpieczeństwa, sukcesu, wspólnych wartości czy indywidualnych predyspozycji. Udany projekt może dać poczucie bezpieczeństwa w perspektywie długofalowej, ponieważ realizując go członek zespołu potwierdza swoją wartość w firmie. Może to być również początek awansu, ponieważ współpracownik wykaże wyjątkowe predyspozycje, umiejętności i cechy. Kolejny aspekt  to perspektywa sukcesu. Każda osoba odczuwa potrzebę odniesienia sukcesu, dlatego musimy jej uświadomić, że nasz projekt to jest właśnie to!

Wykorzystajmy motywację do celów, które chcemy osiągnąć i wskażmy je członkom zespołu projektowego, pokażmy cel i dążmy do niego wszyscy razem jako zespół. Wspólne wartości członków zespołu i projektu są bardzo ważne. Osoba wykonująca pracę może w ten sposób zaangażować się w projekt z całych swoich sił, wierząc w to co robi. Jeżeli środowisko pracy jest uczciwe i przyjazne, nasz członek zespołu chętnie się z nim zidentyfikuje, ponieważ będzie odzwierciedlał swoją osobowością działalność całego zespołu. Członkowie zespołu projektowego, którzy nie będą wiedzieć w co tak naprawdę wkładają wysiłek oraz czy ich praca ma jakikolwiek wpływ na sukces, nie będą w żaden sposób zmotywowani. Dlatego tak ważne są indywidualne predyspozycje i rozwój jednostki.

Każdy członek zespołu projektowego jest inny, ma inne cechy charakteru, różne potrzeby motywacyjne – dlatego powinniśmy umieć je zauważyć i spełnić. Dobrym przykładem może tu być praca osoby przy planowaniu strategii marketingowej firmy tytoniowej, osoby niepalącej próbującej stworzyć nowy produkt. Nie powinniśmy tego robić, ponieważ dana osoba mimo, że ma wizję odniesienia sukcesu i spełnienia indywidualnych predyspozycji nie wierzy w to co robi.

Zauważyliśmy, że w Polsce przedsiębiorstwa coraz częściej próbują motywować swoich pracowników nie tylko pieniędzmi. Systemu motywacji pracowników można nauczyć się z pracy przy różnego rodzaju wolontariatach, ponieważ ludzie przy nich współpracujący nie przyszli zarobić pieniędzy. Znacznie trudniej jest zmotywować człowieka, który dobrowolnie pomaga przy ważnym dla Nas projekcie. Musimy go wtedy zdopingować dobrym słowem, pochwałą czy też szkoleniem, uczestnictwem w danym wydarzeniu, a może po prostu możliwością bycia częścią większej całości.

Co motywuje?

 • Zaufanie i wiara w zespół
 • Pochwały
 • Władza pracowników, tak by nie czuli się bezsilni
 • Przynależność członków zespołu do grupy
 • Przyjazna atmosfera

Co demotywuje?

 • Ciągła krytyka
 • Autorytarne kierowanie zespołem
 • Niesłuchanie członków zespołu
 • Szukanie winnych
 • Ciągłe uwagi i wyłączenie z grupy

Zwróćmy uwagę, że nie są to rzeczy trudne lub wymagające dużych nakładów finansowych, a mimo to mogące usprawnić pracę w grupie.

Motywacja, a tworzenie zespołu projektowego