pl

Budowa katalogu usług

Autorski warsztat budowy katalogu usług opracowany przez OMEC.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem szkoleń z zakresu zarządzania usługami IT. Jest adresowany do osób, dla których certyfikat nie jest podstawowym celem uczestnictwa w szkoleniach i kursach. Przeznaczony dla tych, którzy potrzebują praktycznego podejścia do tematów związanych z budową i utrzymaniem katalogu usług.

Celem warsztatu jest praktyczne definiowanie i identyfikowanie usług IT, jak również budowa Katalogu usług – biznesowego i technicznego.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem praktycznej wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie budowy, utrzymania i zarządzania Katalogiem usług.
 • osób, które pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki zarządzania usługami
 • osób biorących udział w tworzeniu oferty IT oraz osób odpowiadających za tworzenie Katalogu usług IT, za definiowanie i bieżące zarządzanie usługami
 • właścicieli usług, przedstawicieli Klientów kupujących usługi informatyczne, osób odpowiedzialnych za wdrożenie i bieżące funkcjonowanie procesu Zarządzania katalogiem usług.
Cena

od 2000 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Uczestnicy zapoznają się z metodami identyfikowania usług oraz opisywania ich językiem zrozumiałym dla biznesu. Ponadto zapoznają się ze sposobami definiowania miar oraz rozliczania usług, a także z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem Katalogiem usług.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Przegląd Zarządzania Usługami
 • Definicja usługi
 • Identyfikowanie usług
 • Katalog usług – usługi biznesowe i techniczne
 • Tworzenie katalogu usług IT
 • Jakości usługi – użyteczność i gwarancja
 • Poziom świadczenia usług
 • Właściciel usługi i Klient usługi
 • Efektywne zarządzanie katalogiem usług IT

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki
 • wymianę doświadczeń
 • dyplom uczestnictwa

Budowa katalogu usług

26-03-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 2000 zł

KUP