pl

Zarządzanie strategiczne

Autorskie szkolenie OMEC oparte na wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego.

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokazać zarządzanie projektami w realny sposób: nie jako sferę indywidualnych działań jednego Kierownika Projektu, ale zespołowe działanie wielu osób pełniących w projekcie rożne role. Mocny akcent zostanie położony na obowiązki członków komitetu sterującego.

Kurs przedstawia zarządzanie projektami jako część zarządzania firmą, którą trzeba świadomie wprowadzić i utrzymywać podobnie jak np. finanse czy zarządzanie personelem.

Materiał teoretyczny szkolenia jest wzbogacony przykładami z życia.

Szkolenie dostępne jedynie dla grup zamkniętych, wyceniane indywidualnie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • zarządów i członków kierownictwa wyższego szczebla, pełniących obowiązki w komitetach sterujących projektów
 • kierownictwa wyższego szczebla podejmującego zadanie wprowadzenia metodyki zarządzania projektem w organizacji
Cena

od --- zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Celem szkolenia jest m.in.: przekazanie uczestnikom koncepcji organizacji projektowej; przekonanie uczestników, że zarządzanie projektami jest jednym z obszarów zarządzania firmą, któremu zarząd organizacji musi poświęcić szczególną troskę; pokazanie strategicznych przyczyn typowych kłopotów projektowych; podkreślenie wspólnych powszechnych niepowodzeń projektowych; zapoznanie z obowiązkami komitetów sterujących w organizacji itd.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest projekt?
 • Mapa nowoczesnej organizacji i powiązanie wszystkich niezbędnych metodyk zarządzania
 • Procesowy przebieg inicjatywy projektowej
 • Obowiązki członków lomitetu sterującego w projekcie w poszczególnych momentach jego cyklu życia
 • Kluczowe decyzje komitetu sterującego
 • Dobór metodyki projektowej

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl