pl

ITIL® Intermediate CSI (Continual Service Improvement)

Akredytowane szkolenie z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi doskonalenia usług, procesów oraz organizacji IT. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL® Continual Service Improvement (CSI) i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Gonczarek

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów
 • dyrektorów IT oraz kadry kierowniczej
 • kierowników projektów
 • projektantów usług i architektów IT
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie usługami IT oraz koordynację i integrację działań w ramach cyklu życia usługi
Cena

od 1999 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z etapem Ustawicznego Doskonalenia Usług.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Ustawicznego Doskonalenia Usług (Continual Service Improvement - CSI)
 • Zasady CSI
 • 7-stopniowy proces doskonalenia
 • Metody i techniki CSI
 • Organizacja CSI
 • Organizacja CSI (cd.)
 • Technologie CSI
 • Implementacja CSI
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs) oraz ryzyka

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL v3. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL® Continual Service Improvement (CSI) jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 120 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 8 złożonych pytań
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

ITIL® Intermediate CSI (Continual Service Improvement)

07-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 1999 zł

KUP