Opis szkolenia

Głównymi punktami, które obejmuje szkolenie DevOps Professional - Enable and Scale są cztery obszary umiejętności, które zostały zdefiniowane przez DASA. Są to umiejętności niezbędne do sukcesu stosowania podejścia DevOps. Szkolenie pomoże zrozumieć, dlaczego: odwaga (courage), budowanie zespołu (teambuilding), przywództwo (leadership) i ciągłe doskonalenie (continuous improvement) są niezbędnymi umiejętnościami w środowisku DevOps.

Podstawowe techniki wykorzystywane podczas szkolenia, takie jak wykład, analiza przykładów, ćwiczenia oraz grupowe dyskusje i symulacje z odgrywaniem ról pomogą zrozumieć, jak zastosować niezbędne umiejętności w praktyce DevOps.


Cel szkolenia

Szkolenie DASA DevOps Professional - Enable and Scale zostało przygotowane, aby zapewnić uczestnikom szkolenia podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia DevOps.

Celem szkolenia jest między innymi:

 • Wyjaśnienie znaczenia kultury DevOps i aspektów, które mogą na nią wpływać.
 • Omówienie, dlaczego odwaga (courage) jest niezbędna, aby umożliwić zaufanie, uczciwość i eksperymentowanie.
 • Identyfikacja różnych typów zachowań w środowisku DevOps.
 • Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na przeszkody w działaniu i/lub dysfunkcje zespołu.
 • Zapoznanie się ze sposobami oceny dojrzałości zespołu DevOps.
 • Wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób liderzy powinni promować środowisko "Bezpieczne dla porażek".
 • Analiza strumienia wartości, aby poprawić przepustowość i przepływ.


Wymagania wobec słuchaczy

Uczestnicy muszą zdać egzamin DASA DevOps Fundamentals przed przystąpieniem do szkolenia DevOps Professional - Enable and Scale.


Czas trwania

2 dni


Egzamin i certyfikacja

 • Ukończenie akredytowanego szkolenia umożliwia podejście do egzaminu DASA DevOps Professional - Enable and Scale
 • Egzamin składa się z 12 pytań testowych, uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminy wymaga uzyskania co najmniej 36 punktów z 60 do uzyskania, czyli 60%.
 • Czas trwania egzaminu: 45 minut. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym otrzymują dodatkowe 15 minut.
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek.
 • Egzamin zwykle organizujemy pod koniec ostatniego dnia szkolenia


Uwagi

Szkolenie akredytowane przez DASA.


Program szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Budowanie zespołu (Teambuilding) 
 • Przywództwo w kontekście DevOps (DevOps Leadership)
 • Odwaga (Courage)
 • Koncentracja na kliencie (Customer-Centric Action)
 • Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement) 
 • Egzamin DASA DevOps Professional - Enable and Scale
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved