Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie DevOps Fundamentals ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej stosowanych pojęć oraz zrozumienie zasad i poznanie praktyk DevOps. Model kompetencji DASA identyfikuje 8 obszarów wiedzy i 4 obszary umiejętności, które są istotne w DevOps. Szkolenie DASA DevOps Fundamentals umożliwia zapoznanie się z wszystkimi 12 kompetencjami. 

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji DASA DevOps Fundamentals.


Cele szkolenia

 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zasadami DevOps,
 • poznanie model kompetencji DASA,
 • przegląd modeli operacyjnych DevOps
 • omówienie korzyści biznesowych związane z DevOps i ciągłą dostawą,
 • poznanie procesu świadczenia usług IT,
 • zrozumienie konieczności automatyzacji budowy, testów i wdrażania,
 • DevOps a Agile, Scrum, Lean i Kanban,
 • krytyczne czynniki sukcesu implementacji DevOps.


Każdy uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział, co oznacza "DevOps" zarówno z punktu widzenia organizacji IT, jak i biznesu,
 • znał kluczowe elementy kultury DevOps,
 • rozumiał potrzebę tworzenia autonomicznych zespołów,
 • rozumiał wpływ DevOps na architekturę oraz wdrażanie wersji,
 • wiedział jak procesy zarządzania usługami IT są powiązane z podejściem i kulturą DevOps,
 • umiał zastosować podejście Lean do optymalizacji procesów,
 • rozumiał korzyści i kluczowe zasady ciągłej dostawy (continuous delivery).


Grupa docelowa

 • osoby zaangażowane w rozwój, utrzymanie lub zarządzanie usługami IT,
 • osoby, które są zaangażowanie w DevOps i ciągłe dostarczanie (continuous delivery):
  • inżynierowie DevOps
  • właściciele produktów
  • specjaliści ds. Integracji
  • kierownicy projektów
  • menedżerowie procesów zarządzania usługami IT (np. zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianą)
  • administratorzy systemów IT
  • administratorzy sieci
  • architekci IT
  • testerzy
 • wszyscy, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru DevOps.


Wymagania wobec słuchaczy

Brak formalnych wymagań wstępnych, ale korzystna będzie podstawowa znajomość zasad Agile, Scrum, Lean i ITSM.


Czas trwania

3 dni


Egzamin i certyfikacja

 • Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu DASA DevOps Fundamentals. 
 • Przed i w trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym.


Konspekt

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Wstęp do DevOps
 • Kultura
 • Organizacja
 • Procesy
 • Automatyzacja
 • Miary i usprawnienia
 • Egzamin próbny
 • Egzamin certyfikacyjny (opcjonalnie w innym terminie).Zapytania

Przejdź do Terminarza szkoleń otwartych.

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved