pl
DevOps

DevOps

Podejście DevOps w nowoczesny sposób łączy rozwój (development) produktów i usług z działaniami operacyjnymi oraz utrzymaniowymi (operations)
w obszarze IT.

Podstawą DevOps jest tworzenie odpowiedniej kultury pracy – na bazie pomysłów i doświadczeń, co umożliwia lepszą komunikację oraz współpracę pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za wytwarzanie oprogramowania, testowanie, wdrażanie i ich późniejsze utrzymanie.

Opierając się na zasadach Agile i Lean, DevOps pomaga przełamać bariery, zniwelować silosy organizacyjne, stworzyć wspólne zrozumienie i wygenerować większą wartość biznesową z obszaru IT.

Więcej informacji nt. DevOps znajdziesz w artykule: DevOps – moda czy konieczność?

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Szybsze dostarczane nowych funkcji wymaganych przez biznes;
  • Bardziej stabilne środowiska operacyjne;
  • Lepsza komunikacja i współpraca w obszarze IT, pozwala wygospodarować więcej czasu na innowacje (zamiast marnowania czasu na poprawki i usuwanie błędów);
  • Większe zaangażowanie pracowników.