DevOpsCzym jest DevOps?

DevOps to podejście, które łączy rozwój (development) produktów i usług IT z działaniami operacyjnymi (operations) i utrzymaniowymi IT. 

Nie jest produktem, standardem, specyfikacją, strukturą czy stanowiskiem - DevOps skupia się na doświadczeniach, pomysłach i kulturze, aby tworzyć wydajne oraz przynoszące większą wartość biznesową organizacje IT.

Podstawą DevOps jest tworzenie odpowiedniej kultury, która umożliwia lepszą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za wytwarzanie oprogramowania, testowanie, wdrażanie i ich późniejsze utrzymanie. Opierając się na zasadach Agile i Lean, DevOps pomaga przełamać bariery, silosy organizacyjne, stworzyć wspólne zrozumienie i wygenerować więcej korzyści z IT dla przedsiębiorstw.

Korzyści ze stosowania DevOps

  • szybsze dostarczane nowych funkcji wymaganych przez biznes,
  • bardziej stabilne środowiska operacyjne,
  • lepsza komunikacja i współpraca w obszarze IT,
  • pozwala wygospodarować więcej czasu na innowacje (zamiast marnowania czasu na poprawki i usuwanie błędów),
  • większe zaangażowanie pracowników.

Szkolenia

Jesteśmy w procesie akredytacji DevOps. Niebawem w naszej ofercie będą dostępne szkolenia:

Pozostaw nam kontakt do siebie, a poinformujemy Cię gdy tylko się pojawią. Przejdź do strony Kontakt.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln