Techniki przydatne w zarządzaniu projektem

Wiele metodyk i podejść projektowych koncentruje się na procesie, strukturze organizacyjnej, rolach, obowiązkach i dokumentacji zarządczej. Często zaledwie wspominają o technikach i narzędziach, które są pomocne w codziennej pracy kierownika projektu.

A to przecież jest bardzo potrzeba wiedza i umiejętności, które wydatnie pomagają zaplanować projekt i doprowadzić do jego pomyślnego zakończenia!

Zdecydowanie warto poznać je bardziej szczegółowo, zastosować w bezpiecznym, symulowanym środowisku, a następnie wykorzystać je w praktyce we własnych projektach.

Zapraszamy na intensywny jednodniowy warsztat

Jeśli też tak uważasz, to proponujemy jednodniowy warsztat, w czasie którego spróbujemy wykorzystać rozmaite narzędzia i techniki projektowe, mające w większości zastosowanie w projektach prowadzonych dowolną metodą. Wszystko po to, aby pomóc osiągnąć cele projektu.

W czasie warsztatu przećwiczymy efektywne ich użycie. Dowiemy się jak uzyskać z tych narzędzi to, co najlepsze, oraz których technik używać do jakich zadań. Wszystko to na bazie scenariusza przykładowego, wcale nie prostego projektu.

Aby choć trochę przybliżyć zakres tego unikalnego warsztatu, niżej podajemy obszary zarządzania projektem, których dotyczą owe techniki.

  • Na początek zastanowimy się jak zidentyfikować czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na projekt i jego cele. Jest to szczególnie ważne w kontekście uzasadnienia biznesowego. Zmierzymy się też z dylematem: zrobić czy kupić, biorąc pod uwagę dostępność i umiejętności dostępnych zasobów.
  • Niezwykle ważne będzie poznanie interesariuszy i ich znaczenia dla projektu, aby zidentyfikować liderów projektu oraz – uwaga! – potencjalnych przeciwników.
  • Spróbujemy zidentyfikować ryzyka i w oparciu o ich poziom oraz apetyt organizacji na ryzyko określić odpowiednią strategię działań.
  • Następnie określimy strukturę podziału dostarczanych produktów i – w konsekwencji – strukturę podziału pracy. Można powiedzieć, że struktura podziału dostarczanych produktów zdefiniuje, co projekt wyprodukuje, a struktura podziału pracy określi pracę potrzebną do wytworzenia tych produktów. Potem oszacujemy czas i koszt i biorąc pod uwagę dostępność zasobów – zaplanujemy projekt.
  • W trakcie realizacji projekt musi być monitorowany i kontrolowany. Zastanowimy się, jak to zrobić przy użyciu prostych technik, zapewniając obiektywny obraz w oparciu o finanse projektu.
  • Do podejmowania decyzji, jako narzędzie wspomagające, spróbujemy wykorzystać samodzielnie przygotowane przez uczestników warsztatu drzewo decyzyjne.

W ramach warsztatu będziemy mieć też możliwość odniesienia zastosowanych technik i narzędzi do Waszych projektów.

Do zobaczenia na warsztacie.


Obejrzyj jego szczegółowy program:
–> opis warsztatu Technik

Zestaw technik dobranych do tego warsztatu inspirowany jest zestawieniem przydatnych narzędzi ujętą w metodyce PM2. Sprawdź szkolenie z zakresu PM2:
–> konspekt szkolenia PM2

Techniki przydatne w zarządzaniu projektem