Categories: ,
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Warsztat technik i narzędzi w zarządzaniu projektem

Warsztat narzędzi i technik przydatnych w pracy kierownika projektu i innych ról projektowych (PM²)

Warsztat zapewnia podstawy i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania narzędzi i technik zarządzania projektami. Ma on na celu umożliwienie zrozumienia przez uczestników podstawowych narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu projektami.

Przebieg warsztatu bazuje na założeniu, że cykl życia projektu obejmuje następujące fazy:

 • Inicjowanie
 • Planowanie
 • Wykonywanie
 • Zamykanie

 

W każdej z nich dominuje inny rodzaj działań, inny jest też skład osób zarządzających i biorących udział w projekcie. Wreszcie – inny jest dobór i zastosowanie metod i technik, odpowiedni dla miejsca i czasu, w którym znajduje się projekt.

Warsztat jest zbudowany w oparciu o rozbudowany scenariusz przykładowego projektu, który pozwala doświadczyć różnych sytuacji projektowych.

 

Czas trwania: 1 dzień.

Dla kogo?

 • kierowników projektów i aspirujących kierowników projektów
 • osób zaangażowanych w planowanie, rozwój i realizację projektów
 • członków zarządów projektów (komitetów sterujących)
 • kierowników zespołów np. kierowników ds. dostarczania produktów
 • właścicieli przedsiębiorstw oraz managerów wyższego szczebla
 • innych osób nadzorujących projekty
 • analityków zmian biznesowych
 • wsparcia projektu (np. personel Biura Projektów i Programów)
 • uczestników projektów finansowanych przez UE.

 

Szczegóły szkolenia

Faza Inicjowania projektu:

 • Analiza PESTEL pomaga zidentyfikować czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na cele, planowanie lub realizację projektu.
 • Analiza „Make or Buy” („Zrobić czy kupić”) pomaga w podjęciu świadomej decyzji o tym, co zlecać na zewnątrz, a czego nie.
 • Analiza interesariuszy, w celu ułatwienia i udokumentowania analizy zainteresowania i wpływu każdego interesariusza oraz ich potrzeb komunikacyjnych.
 • Macierz prawdopodobieństwa/wpływu ryzyka, która zostanie wykorzystana do jakościowej oceny ryzyka.

 

Faza Planowania projektu:

 • Struktura podziału dostarczanych produktów, w celu zidentyfikowania pełnego zestawu dostarczanych produktów składających się na projekt,
 • Struktura podziału pracy, w celu zobrazowania hierarchicznego podziału projektu na mniejsze elementy pracy.
 • Technika szacowania nakładu pracy i kosztów, aby oszacować wybrane elementy pracy (zadanie) pod względem nakładu pracy i kosztów.

 

Faza Wykonywania projektu:

 • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value Management) – przy jej użyciu monitorowany jest stan projektu – koszt, harmonogram i wyniki prac, dzięki czemu zostanie określony obiektywny obraz efektywności przebiegu projektu wyrażony w wartościach finansowych .
 • Drzewo decyzyjne to wizualne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Podczas warsztatu uczestnicy przygotują własne narzędzie (drzewo decyzyjne), które zostanie wykorzystane do wskazania najkorzystniejszej decyzji projektowej.
 • Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to technika modelowania służąca do obliczania całkowitego czasu trwania projektu oraz określeniu działań, których opóźnienie wpłynie na wydłużenie czasu całego.
 • Metoda łańcucha krytycznego (CCM) to technika modelowania używana do planowania i harmonogramowania zestawu działań. Jest ona podobna do metody ścieżki krytycznej (CPM), ale skupia się na zasobach potrzebnych do zrealizowania projektu .
 • Równoważenie zasobów (Resource Leveling) to technika wykorzystywana do analizy niezrównoważonego wykorzystania zasobów projektu i rozwiązywania konfliktów związanych z alokacją zasobów (tj. ludzi, materiałów lub sprzętu).
 • Analiza Pareto to technika identyfikacji tych przyczyn, które powodują większość problemów w projekcie (80% problemów pochodzi z 20% przyczyn). Może być przydatna w zarządzaniu ryzykiem lub jakością.

 

Faza Zamykania projektu:

 • Doświadczenia – na koniec warsztatu uczestnicy podsumują wnioski wynikające z warsztatu w kontekście swoich doświadczeń projektowych.

 

Szkolenie i materiały szkoleniowe są oparte na:

 • PM² Guide 3.0
 • PM² Agile Guide
 • PMBOK® Guide
 • Kluczowych szablonach PM²
 • innych publikacjach
 • oraz doświadczeniach autorów szkolenia.

 

Zestaw technik dobranych do tego warsztatu inspirowany jest zestawieniem przydatnych narzędzi ujętą w metodyce PM².

 

Pożądane jest, ale nie konieczne, aby uczestnicy mieli pewne doświadczenie w pracy nad projektami.

Niektóre materiały do przeczytania są dostarczane przed warsztatem i oczekuje się, że uczestnicy zapoznają się z nimi.

W czasie warsztatu uczestnicy będą wykorzystywali swoje laptopy oraz oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

 

 

ZAREZERWUJ / KUP

Warsztat technik i narzędzi w zarządzaniu projektem

0,00 1200,00 

Wybierz wariant:

In Stock

1200,00 
1200,00 
Wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia
0,00 
Zamawiasz wycenę szkolenia dla grupy przynajmniej 3 osób - skontaktujemy się z Tobą aby pozyskać szczegóły zapotrzebowania i przedstawić ofertę

POTRZEBNE SZKOLENIE DLA GRUPY Z TWOJEJ ORGANIZACJI?
SPECJALNE ŻYCZENIA?
DEDYKOWANY ZAKRES?

PRZEKAŻ NAM CZEGO POSZUKUJESZ
CHĘTNIE ZŁOŻYMY OFERTĘ

Dla szkoleń stacjonarnych – w cenie są już ujęte drukowane materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia.

Szkolenia ONLINE zakładają przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.

Jeżeli zdecydujesz się na szkolenie bez wskazanego terminu realizacji, wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI