pl
OMECpedia Rodzaje testów w zwinnych metodykach zarządzania projektami (AgilePM)
18/08/2020
OMEC

Rodzaje testów w zwinnych metodykach zarządzania projektami (AgilePM)

W oficjalnych materiałach metodyki AgilePM odnajdziemy kilka różnych testów. Każdy z nich odpowiada za określoną sekwencję działań, mających na celu ograniczenie porażki projektu. Mają one na celu zbudowanie jak najlepszej jakości produktu i doprowadzenie do zrealizowania naszego projektu. Testowanie odbywa się cały czas w okienkach czasu.

Najlepiej przetestowane musi być to co jest najważniejsze, co w przypadku projektów „agilowych” jest „mustami”. W agile nie mamy do czynienia z kompromisem w sprawie jakości. Tworzymy nasz produkt na ustalonym wcześniej standardzie albo w ogóle.

Testowanie prac zespołu projektowego nad tworzonym produktem, badanie jakości, przewidywanie ryzyka jest w projekcie bardzo istotne. Ciągła komunikacja, którą umożliwia nam agile pozwala na zaangażowanie wszystkich członków zespołu projektowego i wyeliminowanie niemal wszystkich błędów, które pomagają zwiększyć jakość produktu. Nie łatwo jest zweryfikować jakość wstecz – w przypadku już stworzonych produktów. Lepiej zrobić coś dobrze od razu niż wracać do tego w przyszłości i poprawiać ponownie.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ