pl
OMECpedia Ryzyko: zagrożenia i szanse
18/08/2020
OMEC

Ryzyko: zagrożenia i szanse

Większości z nas ryzyko kojarzy się z czymś negatywnym. Według Słownika Języka Polskiego ryzyko to:

W przypadku zarządzania projektami jest inaczej. Ryzyko może oznaczać zarówno zagrożenie, jak i szansę. Definicja ryzyka projektu to „niepewne zdarzenie lub zbiór zdarzeń, które w przypadku ich wystąpienia będą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Miarą ryzyka jest iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeżonego zagrożenia lub szansy oraz wielkości jego/jej wpływu na cele”.[2] Przykładem obrazującym ryzyko, jako zagrożenie i szansę, może być ryzyko kursowe. Załóżmy, że jesteśmy importerem jakiegoś dobra i płacimy za nie walutą X. Jeżeli kurs tej waluty osłabi się w stosunku do waluty w jakiej musimy zapłacić za importowane dobro, to koszty importu zwiększą się lub będziemy zmuszeni importować mniej danego dobra. Z drugiej jednak strony, jeżeli kurs się umocni koszty zmniejszą się lub będziemy mogli importować więcej danego dobra. Istnieje kilka rodzajów reakcji na ryzyko z podziałem na zagrożenia i szanse.

Tab. 1 Reakcje na zagrożenia i szanse[3]

Poniżej kilka rodzajów ryzyka, które wymagają dodatkowego komentarza:

Etapy zarządzania ryzykiem:

  1. Analiza kontekstu i zdefiniowanie celów zarządzania ryzykiem.
  2. Rozpoznanie i opisanie ryzyka projektu.
  3. Badanie ryzyka projektu (należy wziąć pod uwagę 2 główne parametry: prawdopodobieństwo wystąpienia i siłę oddziaływania).
  4. Ocena ryzyka projektu.
  5. Oddziaływanie na ryzyko projektu.
  6. Śledzenie i kontrolowanie ryzyka.
[1] http://sjp.pwn.pl/sjp/;2518509
[2] Office of Government Commerce, PRINCE2TM – Skuteczne zarządzanie projektami, Crown Copyright 2009, Wielka Brytania
[3] Office of Government Commerce, PRINCE2TM – Skuteczne zarządzanie projektami, Crown Copyright 2009, Wielka Brytania

Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ