PRINCE2® 2017 - taki sam PRINCE2, tylko lepszy.

Udostępniona właśnie edycja 2017 królewskiej metodyki zarządzania projektami PRINCE2 pomału zastępuje dotychczas obowiązującą wersję 2009.

Idea i komponenty metodyki pozostają te same. Obecna edycja jest bardziej elegancka, prostsza i bliższa zwinnemu zarządzaniu projektami oraz praktycznemu dostosowaniu metody.

Co można w skrócie powiedzieć o PRINCE2 edycji 2017:

 • ulepszone i uproszczone produkty zarządcze,
 • nacisk na praktyczne dostosowywanie metodyki do organizacji i poszczególnych projektów,
 • więcej o tym, jak budować organizację projektową obejmującą zamawiającego oraz zewnętrznego dostawcę,
 • ulepszone rysunki,
 • akcent na praktykę stosowania PRINCE2 zarówno w projektach tradycyjnych, jak i zwinnych (agile),
 • krótszy czas ważności certyfikatów Practitioner i inny sposób utrzymania tytułu Practitioner.

 

Choć na polski podręcznik i egzaminy przyjdzie nam zapewne trochę poczekać, warto uczyć się już dziś metodyki w ulepszonej edycji. Materiał szkoleniowy i formalne słownictwo będzie na razie tylko po angielsku, ale trener może prezentować materiał w języku polskim. Brak „perfekcyjnej” znajomości języka angielskiego nie powinien być barierą do poznania nowego PRINCE2, skutecznego zdania egzaminów i uzyskania cenionych międzynarodowych certyfikatów. Na takie polsko-angielskie szkolenia z najnowszego PRINCE2 2017 serdecznie zapraszamy do OMEC.

 

Obecne również w tytule tej notatki hasło nowej edycji metodyki - „To ten sam PRINCE2, tylko lepszy” - było prezentowane w Londynie na wiosennej sesji informacyjnej dla zainteresowanych trenerów akredytowanych. Początkowo można odnieść wrażenie, że w zasadzie nic się nie zmieniło. Te same pryncypia, tematy i procesy co w edycji 2009, choć diagramy je prezentujące są zdecydowanie ulepszone.

 

Diagramy i produkty zarządcze

 

Komponenty metodyki PRINCE2

Copyright ©AXELOS Limited 2017. All rights reserved. Reproduced under licence of AXELOS

 

 

 

Procesy metodyki PRINCE2

Copyright ©AXELOS Limited 2017. All rights reserved. Reproduced under licence of AXELOS

 

Widać tu pewną zmianę w procesach cyklu życia PRINCE2. Teraz proces należący do ‘project board’ (komitetu sterującego projektu) - ‘directing a project’ (zarządzanie strategiczne projektem) - rozpoczyna się w etapie inicjowania, podczas gdy w edycji 2009 był dostępny wcześniej w trakcie ‘starting up a project’ (przygotowania projektu).

W nowej edycji wprowadzono szereg usprawnień i uproszczeń w koncepcji produktów zarządczych metodyki.

Część produktów zarządczych stała się opcjonalna np. ‘lessons report’ (raport doświadczeń), ‘configuration item record’ (zapis obiektu konfiguracji).

Niektóre produkty mają zmienione nazwy. To te, które były dotychczas znane jako ‘strategies’ (strategie) stały się teraz ‘approaches’ (podejściami) np. ‘communication management strategy’ (strategia zarządzania komunikacją) zostało zmienione na ‘communication management approach’. Ale np. ‘configuration management strategy’ będzie teraz ‘change control approach’.

Powyższe to oczywiście zmiany bardziej kosmetyczne.

Dostosowanie metodyki

Uwagę porównujących PRINCE2 edycji 2017 z 2009 przykuć muszą zamieszczone w nowym podręczniku rozważania odnośnie praktycznego stosowania metodyki.

Przede wszystkim skłaniają one do tego, aby metodyka nie była stosowana mechanicznie, ale zawsze z przemyślanym ‘tailoringiem’ (dostosowaniem).

Przy czym są dwie fazy tego dostosowania:

 • dostosowanie metodyki przez jej właściciela w organizacji dla jej potrzeb, jako standard zarządzania projektami w tej organizacji (z uwzględnieniem ogólnych standardów zewnętrznych i wewnętrznych),
 • dostosowanie metodyki przez kierownika projektu dla konkretnego projektu (z uwzględnieniem specyfiki każdego projektu).

 

 

Podręcznik nie skąpi praktycznych porad dostosowania procesów i tematów metodyki. Dla każdego tematu podawane są minimalne wymagania, których spełnienie pozwala na uznanie, że projekt jest zgodny ze standardem PRINCE2. Są też przykłady alternatywnych technik. I tak np. oryginalną technikę planowania produktowego możemy w zgodzie z pryncypiami PRINCE2 zastąpić bardzo popularną w projektach agile inżynierią wymagań w postaci historyjek użytkownika (user stories) i prowadzić hierarchię epików, wysokopoziomowych historyjek użytkownika i dalej szczegółowych historyjek użytkownika.

Agile

Nic nowego, że PRINCE2 może być stosowany także w sposób zwinny. Tyle, że teraz akcent na zwinność i praktyczne wskazówki zwinnego stosowania PRINCE2 stanowią zauważalną część podręcznika i jego rozdziałów poświęconych poszczególnym tematom i procesom PRINCE2. Tego akcentu trochę brakowało w podręczniku poprzedniej edycji i stąd wiele osób pozostawało w przekonaniu, że PRINCE2 jest biurokratyczną metodyką przydatną tylko dla projektów ‘waterfall’ (kaskadowych), a do projektów ‘agile’ (zwinnych) lepiej stosować inne podejście. Teraz nie powinno być wątpliwości, że PRINCE2 jest uniwersalną metodyką do zastosowania także w projektach zwinnych. Dostajemy wiele praktycznych porad zwinnego stosowania PRINCE2, np:

 • work package’ (grupa zadań) może być traktowany jako ‘timebox’ lub ‘sprint’ z agile,
 • zespół jest zespołem wspólnej kultury i składa się ze współpracujących przedstawicieli biznesowych i technicznych,
 • kierownik zespołu i zespół mogą otrzymywać wymagania wysokopoziomowe na wejściu ‘work package’ i szerokie umocowanie, aby sami decydowali o zmianach szczegółowych bez potrzeby angażowania kierownika projektu,
 • można stosować w zespole praktykę rozwoju iteracyjnego, gdzie użytkownik uczestniczy w częstych pokazach ewoluującego rozwiązania i daje informację zwrotną ukierunkowującą rozwój - to może być zapisane w ‘quality management approach’,
 • checkpoint report’ (raport z punktu kontrolnego) może być zastąpiony przez ‘team board’ (tablicę zespołu), który jest codziennie aktualizowany przez zespół w czasie jego ‘daily stand-up meetings’ (codziennych zbiórek).

Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać w krótkiej notce wszystkich ulepszeń.

Certyfikacja w wersji 2017

W nowej wersji metodyki certyfikat Foundation pozostaje bez zmian - zdobywa się go jednokrotnie i nie traci on swojej ważności.

Natomiast certyfikat Practitioner będzie miał ważność 3 lata, podczas gdy w poprzedniej wersji było to 5 lat. Również sposób utrzymania tytułu zmienia się: teraz trzeba zbierać tzw. punkty CPD (Continuing Professional Development) w 4 kategoriach: Professional Experience, Training and Qualifications, Community Participation oraz Self-study.

Niebawem przekażemy więcej informacji o nowych zasadach.

Jak pozyskać wiedzę

Warto poznać metodykę PRINCE2 w najnowszej edycji 2017. Podręcznik i egzaminy już dostępne w języku angielskim i polskim.

OMEC oferuje akredytowane szkolenia poziomu Foundation i Practitioner z PRINCE2 2017.

Zapraszamy na szkolenia z najnowszej edycji 2017 królewskiej metodyki PRINCE2, która jest tym samym PRINCE2 tylko lepszym.

W następujących wariantach:

 • szkolenie w pełni polskojęzyczne,
 • szkolenie w pełni anglojęzyczne.

Prosimy o kontakt z naszym zespołem:

info@omec.pl

801 55 66 32 albo 22 290 68 10

www.omec.pl


Powrót

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved