pl
OMECpedia Monitorowanie i kontrolowanie prac w projekcie
14/08/2020
OMEC

Monitorowanie i kontrolowanie prac w projekcie

Każda osoba związana z projektem liczy na to, że przyniesie on określony rezultat, stworzy oczekiwany produkt i zadowoli wszystkich interesariuszy. Co zrobić, aby tak właśnie było? Należy skutecznie monitorować i kontrolować prace nad prowadzonym projektem.

Monitorowanie to nic innego jak proces śledzenia, sprawdzania i standaryzowania postępu jaki towarzyszy działaniom zmierzającym do stworzenia określonego produktu. Monitorowanie jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania projektami, ponieważ stworzenie określonego produktu bez jakiejkolwiek kontroli jest zwyczajnie niemożliwe. Monitorowanie obejmuje zbieranie oraz przekazywanie informacji o tym co zostało już wykonane i co jeszcze pozostało do wykonania, a także określenie konkretnych działań celem zoptymalizowania występujących procesów. Stałe monitorowanie pomaga zespołowi projektowemu w utrzymaniu kontroli nad projektem oraz zadaniami potrzebnymi do jego wypełnienia. Wymaga działań korygujących i zapobiegawczych, korekt harmonogramu, budżetu czy zasobów ludzkich. Całość pozwala na utwierdzenie się w przekonaniu, że napotykane trudności są możliwe do pokonania, a projekt zostanie doprowadzony do końca.

Proces monitorowania i kontroli umożliwia:


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ