Lessons learned

Lessons learned to wyciągnięte wnioski (dosłownie – „wyuczone lekcje”).

Wyciąganie wniosków ze swoich własnych doświadczeń jest elementem rozwoju człowieka. Dzięki temu działamy coraz bardziej efektywnie, wypracowujemy swoje strategie rozwiązań i nie popełniamy wielokrotnie tych samych błędów. Gdy zabieramy się za większe przedsięwzięcie, jakim jest projekt, własne doświadczenie to za mało. W tym wypadku warto poszukać doświadczeń innych osób angażujących się w podobne przedsięwzięcia.

Od czego zacząć?

Każdy zespół projektowy rozpoczynający prace powinien sprawdzić czy w przeszłości nie był realizowany podobny projekt. Podobny, czyli dotyczący produktu o zbliżonym zakresie, tego samego klienta, tej samej technologii, podobnego stopnia skomplikowania, czy podobnych wymagań kontraktowych.

Warto porozmawiać z osobami zaangażowanymi w takie przedsięwzięcia oraz przeglądnąć dokumentację takiego projektu (jeśli mamy do niej dostęp). Standardowym miejscem wartym zaglądnięcia jest rejestr ryzyk, w którym powinny znaleźć się zidentyfikowane ryzyka wraz z ich historią. Ciekawy może też być rejestr zagadnień, w którym powinny znaleźć się informacje o wszystkich nieplanowanych zdarzeniach w projekcie, które wymagały reakcji. Jeśli w projekcie były sporządzane raporty doświadczeń – to jest najwłaściwsze miejsce do szukania informacji o tym, o czym warto wiedzieć zanim zaczniemy.

Jaki cel ma zbieranie doświadczeń?

Główny cel, to zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu dzięki uniknięciu błędów, które popełnili nasi poprzednicy oraz wykorzystaniu szans, które już zostały zauważone. Cudze doświadczenia, to także bogaty materiał do przemyśleń i podstawa do rozmów, dzięki którym możemy odkryć ważne powiązania i aspekty naszego przedsięwzięcia. Regularnie gromadzone doświadczenia i wnioski pozwalają budować potencjał organizacji, która staje się odporna na typowe błędy i szybciej się rozwija. Organizacje, które uczą się na własnych doświadczeniach, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki. 

Zbieranie doświadczeń, dzielenie sie nimi oraz doskonalenie przy ich pomocy jest rekomendowane przez wszystkie metodyki oraz standardy zarządzania, m.in.: PRINCE2, AgilePMSCRUMITILDevOps.

Lessons learned