pl
OMECpedia Kiedy przerwać projekt?
14/08/2020
OMEC

Kiedy przerwać projekt?

Projekt możemy przerwać już na etapie planowania jego przebiegu. Właśnie wtedy zespół projektowy musi odpowiedzieć na pytanie: „Czy kontynuujemy planowanie?”. Jeżeli tak, planowanie projektu przechodzi na poziom bardziej szczegółowy. Jeżeli nie, należy zmienić cele planowania lub całkowicie zakończyć prowadzone prace. Podobne działania można stosować podczas planowania konkretnych zadań. Przerywając projekt w odpowiednim momencie oszczędzamy zasoby materialne i niematerialne, które pozostaną gotowe do wykorzystania przy innych projektach.

Projekt należy przerwać także w sytuacji, gdy traci on Uzasadnienie Biznesowe. Może doprowadzić do tego:

Porażka jest zwykle ciężka do przełknięcia, dlatego powinniśmy kierować się kilkoma wytycznymi, które pomogą nam zachować balans:

  1. Ponownie przedyskutować okoliczności zaistniałej sytuacji z klientem
  2. Omówić zaistniałą sytuację z zarządem, co pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy oraz zachowanie szacunku, jakim darzył nas klient
  3. Przestudiować lessons learned z podobnych projektów

Niezależnie od okoliczności projekt można przerwać w dowolnym momencie. Jeśli widzimy, że przynosi on straty lub jest z góry skazany na porażkę, nie należy go przedłużać. Może to zakłócić pracę całego przedsiębiorstwa i przynieść niepotrzebne straty. Zgodnie ze starym porzekadłem – czasem warto zrobić jeden krok w tył, by następnie zrobić dwa kroki naprzód.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ