pl
OMECpedia Interesariusze projektu
13/08/2020
OMEC

Interesariusze projektu

Interesariuszami projektu (project stakeholders) nazywamy pojedyncze osoby, grupy osób lub organizacje, które są zainteresowane projektem oraz mają wpływ na jego przebieg i rezultaty. Interesariusze mogą być nastawieni pozytywnie – wspierając projekt i pomagając w trudnych momentach lub negatywnie – wtedy mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać prowadzenie projektu.

Efektywne angażowanie interesariuszy jest uznawane za ważny element zarządzania projektem i ściśle wiąże się z procesami w projekcie. Składa się ono z 4 kroków:

Istnieją dwie główne kategorie interesariuszy:

Głównym zadaniem analizy interesariuszy jest określanie siły ich oddziaływania na projekt oraz ich klasyfikacja, która ma pomóc w stworzeniu planu działania. Można to zrobić klasyfikując wszystkich interesariuszy w 4 grupy na podstawie siły ich oddziaływania oraz stopnia zaangażowania:

Kilka przykładów obrazujących zarządzanie interesariuszami:

Zarządzanie interesariuszami to bardzo ważna część zarządzania projektami. Jest to praco- i czasochłonne, ponieważ lista interesariuszy bywa czasami długa i rozbudowana. Pominięcie tego aspektu może jednak doprowadzić do znacznych opóźnień, zwiększenia nakładów finansowych, a nawet całkowitej porażki projektu.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ