pl
OMECpedia Center of Excellence
13/08/2020
OMEC

Center of Excellence

Większość dobrze funkcjonujących Biur Zarządzania Projektami (PMO) posiada Center of Excellence, a mówiąc po polsku Centrum Doskonałości. Z reguły jest to jednostka wydzielona z Biura Zarządzania Projektami lub Biura Zarządzania Programami. Składa się ona z osób, które promują w organizacji wykorzystanie najlepszych praktyk, metodyk oraz doświadczeń organizacji (tzw. Lessons learned). Zespoły te skupione są zazwyczaj wokół określonego obszaru tematycznego związanego z prowadzoną działalnością, bywają też wynikiem współpracy z klientem. Osoby w takim zespole mogą pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Centrum Doskonalenia powinno oferować organizacji:

Centrum Doskonałości może być jednoosobowe, a może być też wyznaczoną jednostką w ramach PMO. Tworzone jest najczęściej, gdy firma ma wprowadzić nową technologię lub nieznane wcześniej umiejętności, które mają być przyjęte przez organizację. Rolą centrum jest też zapewnienie spójności rozwiązania oraz dbanie o jakość proponowanych rozwiązań technologicznych i softwerowych.

Przykładem dedykowanego centrum doskonałości jest Centrum Zarządzania Ryzykiem opisane w standardzie M_o_R (Management of Risk).


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ