CANVAS – model biznesowy

Tworzenie wartości przedsiębiorstwa jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu organizacja zapewnia sobie przewagę konkurencyjną. Model biznesowy w racjonalny sposób opisuje jak organizacja buduje, dostarcza i „zdobywa” wartość.

Koncepcje Modelu Biznesowego CANVAS (The Business Model Canvas), to wspólny język do opisywania, wizualizacji, oceny i zmiany modelu biznesowego organizacji. Koncepcja ta stosowana jest na całym świecie, w takich organizacjach jak IBM, Ericsson, Deloitte i wiele innych. Koncepcja CANVAS składa się z 9 bloków budulcowych: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, strumienie dochodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowe współpraca i struktura kosztów. Poniżej przedstawiliśmy dokładniejszy opis każdego z 9 bloków:

  • SEGMENTY KLIENTÓW – blok ten definiuje różne grupy ludzi lub organizacji, do których organizacja chce dotrzeć i świadczyć usługi.
  • PROPOZYCJA WARTOŚCI – blok ten opisuje pakiet produktów i usług, które tworzą wartość dla konkretnego segmentu klientów.
  • KANAŁY DYSTRYBUCJI – blok ten opisuje sposób w jaki organizacja komunikuje się i dociera do konkretnego segmentu klientów w celu dostarczenia propozycji wartości.
  • RELACJE Z KLIENTAMI – blok ten opisuje typ relacji pomiędzy organizacją a konkretnym segmentem klientów.
  • STRUMIENIE PRZYCHODÓW – blok ten reprezentuje strumień dochodów, jaki organizacja generuje z poszczególnych segmentów rynku (zysk = przychody – koszty).
  • KLUCZOWE ZASOBY – blok ten opisuje najważniejsze aktywa organizacji, które powodują, że model biznesowy działa.
  • KLUCZOWE DZIAŁNIA – blok ten opisuje najważniejsze rzeczy, które organizacja musi zrobić w celu poprawnego działania przyjętego modelu biznesowego.
  • KLUCZOWE WSPÓŁPRACA – blok ten opisuje sieć dostawców i partnerów kluczowych dla organizacji.
  • STRUKTURA KOSZTÓW – blok ten opisuje wszystkie koszty związane z modelem biznesowym organizacji.

9 bloków budulcowych tworzy podręczne narzędzie, które nazywa się Business Model Canvas. Pokazują one w jaki sposób organizacja zamierza generować zysk. Pokrywają one 4 główne aspekty otoczenia biznesowego: klienci, oferta, infrastruktura i kondycja finansowa.

CANVAS – model biznesowy