pl
OMECpedia Agile – gdzie w organizacji?
13/08/2020
OMEC

Agile – gdzie w organizacji?

Czym jest Agile?

Aby rozmawiać o Agile, należy najpierw zaakceptować to, że nie ma jednej uniwersalnej definicji tego pojęcia. Być może to właśnie jest powód, dla którego tyle chaosu pojawiło się w tym obszarze.

W szerokim ujęciu Agile oznacza obecność odpowiednich „zwinnych” (agile) zachowań, koncepcji i technik. Agile rozumiany bywa także jako sposób działania, myślenia i nastawienia umysłu. Agile rozumiany jest też jako konkretny sposób organizacji pracy. Wspólne dla wszystkich tych podejść jest to, że tam gdzie mówimy o zwinności powinny pojawić się też takie pojęcia jak:

Gdzie zatem można stosować podejście Agile?

Okazuje się, że na wszystkich poziomach ładu organizacji, czyli zarówno w obszarze zmiany biznesowej jak i w obszarze rutynowej działalności operacyjnej (Business As Ususal).

Podejście Agile może być „wszędzie”, czyli przy:

W każdym z tych obszarów Agile będzie adaptowany w odmienny sposób. Stąd też istnieje wiele standardów, ram (frameworks), metodyk podpowiadających jak powinno być realizowane podejście agile w danym obszarze działalności organizacji. Mamy więc: ScrumKanbanAgilePMAgilePgMDevOps i wiele innych.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ