AgilePM® – agile dla projektów

Agile to nowoczesne podejście do zarządzania. Dotyczyć może każdego aspektu zarządzania, od zespołów przez projekty do programów i portfeli. Obejmować może zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem w tradycyjnym ładzie korporacyjnym.

Zebrane z wielu projektów doswiadczenia pokazują, że tradycyjne (kaskadowe) podejście do zarządzania projektami w wielu przypadkach niestety nie przynosi spodziewanych efektów.

Powody takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

  • W fazie inicjowania projektu klient nie jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub ich funkcjonalności oczekuje, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia planowanie całego projektu;
  • Dynamicznie zmieniające się otoczenie projektu w trakcie jego realizacji generuje tak dużo wniosków o zmianę („klient ciągle zmienia zdanie”), że na końcu projektu otrzymujemy coś zupełnie innego niż planowaliśmy;
  • Nieefektywna komunikacja w projekcie – tak naprawdę są dwa zespoły projektowe, jeden pochodzący od klienta a drugi od dostawcy, które okopują się na swoich pozycjach, a potem w przypadku wystąpienia problemów „ostrzeliwują” się nawzajem, korzystając z amunicji jaką są paragrafy umowy i ich często naciągana interpretacja;
  • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, z których klient później nie korzysta – „ten, który tego potrzebował, już tu nie pracuje”.

W rezultacie projekty nie kończą się w terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a produkty są słabej jakości. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji (korzyści) lub jego opóźnienie.

Organizacje potrzebują dojrzałej metody Agile, metody zwinnej ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia Agile Project Management – AgilePM®.

Agile Project Management – AgilePM® to wyczerpujące kompendium wiedzy z obszaru zastosowania podejścia Agile do projektu. Obejmuje wskazówki dla kierownika projektu – jak właściwie zarządzać projektem, by odniósł on sukces wykorzystując ideę zwinności dopasowaną do kultury Agile. W szczególności AgilePM obejmuje:

  • Pryncypia
  • Proces
  • Role i obowiązki
  • Produkty (zarządcze, biznesowe i rozwiązania)
  • Praktyki

AgilePM® – agile dla projektów