pl
PMO oraz zarządzanie portfelem

PMO oraz zarządzanie portfelem

Podejście do budowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcje PMO (tzw. biura portfela, a także biura projektów i/lub programów). Dobre praktyki zarządzania portfelami projektów – z punktu widzenia podejmowania decyzji strategicznych.

Za co powinno odpowiadać Biuro projektu lub projektów? Jaką rolę w organizacji może pełnić Biuro portfela? Jakie osoby powinny się znaleźć w takich właśnie jednostkach wsparcia? Czy kierownicy projektów powinni być zatrudnieni w ramach biur projektów, czy może w jednostkach biznesowych? Kto powołuje PMO?

Wyjaśniamy i uzasadniamy odpowiedzi na powyższe pytania. Więcej informacji nt. PMO znajdziesz w naszym artykule.

Zarządzanie portfelem koncentruje się na sposobach podejmowania właściwych decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty (będące sposobem realizacji zmian biznesowych), które umożliwiają osiągnięcie strategicznych celów oraz realizują priorytety biznesowe.

Dobre praktyki zarządzania portfelem zapewniają:

 • realizację programów i projektów we właściwym kontekście celów strategicznych organizacji,
 • maksymalną realizację korzyści,
 • identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie zdobytych już doświadczeń.

 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
 • Możliwość wykrycia zbędnych i powtarzających się inicjatyw;
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne informacje w kontekście strategicznego dopasowania i strategicznych priorytetów;
 • Zarządzanie zależnościami i ograniczeniami;
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów;
 • Przekierowanie zasobów do projektów lepiej realizujących cele strategiczne organizacji;
 • Efektywna realizacja korzyści poprzez aktywne podejście do zasobów;
 • Zwiększona przejrzystość i odpowiedzialność za projekty;
 • Większe zaangażowanie i lepsza komunikacja;
 • Możliwość skutecznego dostarczenia wyników projektów.