MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zarządzanie Portfelem i budowa PMO

Portfele projektów i programów oraz budowa / reorganizacja PMO.

Autorskie szkolenie OMEC przeznaczone dla osób i organizacji, które chcą skutecznie wdrożyć lub przeorganizować Biuro Projektów/Portfela oraz wykorzystać najlepsze praktyki zarządzania portfelem dla podejmowania właściwych decyzji, które umożliwią osiągnięcie celów strategicznych i spełnienie priorytetów biznesowych.

Aby osoby zarządzające miały informacje, na podstawie których mogą podejmować właściwe decyzje dotyczące wyboru, uruchamiania, bądź zamykania projektów, wskazane jest posiadanie dobrze przygotowanego do pełnienia swojej roli PMO.

O ile zarządzanie portfelem skupia się właściwym podejmowaniu decyzji dotyczących projektów i programów, realizacji celów strategicznych, wpływie na bieżącą pracę operacyjną (Business as Usual) oraz realizacji korzyści biznesowych, to Biuro Portfela (PMO) skupia się na dostarczaniu informacji dla osób, które podejmują decyzje na poziomie portfela, a także na wypracowaniu standardów, procesów i procedur oraz szablonów dokumentów dotyczących zarządzania projektami i programami w firmie, budowaniu bazy wiedzy i jej upowszechnianiu oraz na mierzeniu korzyści.

Dzięki wiedzy pozyskanej na tym szkoleniu można uzyskać:

 • maksymalizację korzyści biznesowych z uruchamianych inicjatyw,
 • realizację programów i projektów w kontekście celów strategicznych organizacji,
 • uruchamianie tylko takich projektów, które dają największą wartość biznesową,
 • uporządkowanie i ujednolicenie sposobu zarządzania projektami w organizacji,
 • spójne i porównywalne raportowanie z całego portfela projektów i innych inicjatyw,
 • identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie zdobytych doświadczeń.

 

Zarządzanie portfelem, wspierane przez dobrze zorganizowane PMO, jest dokładnie omawiane podczas kursu. Celem jest umożliwienie uczestnikowi nabycia umiejętności dobrego ustalania priorytetów projektów w portfelu i poznania filozofii zarządzania portfelami.

Kurs prezentuje też kilka modeli PMO odpowiednich dla małych, średnich i dużych organizacji o zróżnicowanej działalności biznesowej. Wyjaśnia również, jakie kryteria wyboru są przypisane do odpowiedniego modelu i jakie usługi mogą być świadczone przez PMO na rzecz organizacji. Określa typowe role w PMO, wraz z wyszczególnieniem umiejętności potrzebnych dla każdej z nich.

 

Czas trwania: 2 dni.

Dla kogo?

 • Zarządzający portfelami inicjatyw (projektów i programów)
 • Szefowie i pracownicy PMO
 • Kierownicy projektów i programów

 

Szczegóły szkolenia

 

Zarządzanie portfelem

 • Ramy strategiczne i organizacyjne
 • Zasady zarządzania portfelem
 • Cykl definiowania portfela
  • Kategoryzacja, priorytetyzacja i równoważenie portfela
 • Cykl realizacji portfela
  • Zarządzanie korzyściami
  • Zarządzanie ryzykiem i zależnościami
  • Zarządzanie zasobami
  • Zarządzanie komunikacją i interesariuszami
 • Typowe mierniki, KPI
 • Role w zarządzaniu portfelem
 • Dokumentacja

 

PMO

 • Funkcje i zadania PMO
  • Biuro Portfela
  • Biura Projektów i Programów
 • Narzędzia i techniki
  • Sposoby prezentacji danych
  • Dashboardy
 • Role
 • Modele PMO w organizacji
 • Wdrożenie PMO
 • Dokumentacja
 • Bazy wiedzy

 

Egzamin i certyfikacja

To szkolenie ma celu przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania portfelem projektów, a także najlepszych praktyk organizowania PMO.

Nie jest nastawione na przygotowanie do jakiejkolwiek certyfikacji, aczkolwiek wiedza uzyskana podczas tego kursu z pewnością pozwoliłaby na zdanie z powodzeniem takiego egzaminu 🙂

ZAREZERWUJ / KUP

Zarządzanie Portfelem i budowa PMO

2299,00 

Wybierz wariant:

In Stock

2299,00 
2299,00 
2299,00 
Wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia

POTRZEBNE SZKOLENIE DLA GRUPY Z TWOJEJ ORGANIZACJI?
SPECJALNE ŻYCZENIA?
DEDYKOWANY ZAKRES?

PRZEKAŻ NAM CZEGO POSZUKUJESZ
CHĘTNIE ZŁOŻYMY OFERTĘ

Dla szkoleń stacjonarnych – w cenie są już ujęte drukowane materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia.

Szkolenia ONLINE zakładają przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.

Jeżeli zdecydujesz się na szkolenie bez wskazanego terminu realizacji, wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI