pl
PM²

PM²

Metodyka została stworzona z myślą o potrzebach instytucji i projektów Unii Europejskiej, ale może być wykorzystana w dowolnej organizacji.

PM² jest metodyką zarządzania projektami, opracowaną i promowaną przez Komisję Europejską.

Jej celem jest umożliwienie efektywnego zarządzania projektami. Jest odpowiednia dla każdego rodzaju projektu.

Wykorzystuje ona elementy z ogólnie przyjętych najlepszych praktyk, standardów, metodyk oraz doświadczenia operacyjne z różnych projektów, zarówno realizowanych w ramach instytucji Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Jest dopasowana do potrzeb i ograniczeń instytucji UE, jak również do zarządzania realizowanymi w instytucjach publicznych projektami finansowanymi z funduszy EU. Co równie istotne, jest stosunkowo łatwa do wdrożenia i dostosowania do konkretnych, specyficznych wymagań dla danego przedsięwzięcia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści z zastosowania PM²
  • łączy uznane metodyki i standardy zarządzania projektami oraz najlepsze praktyki zarządzania projektami w instytucjach europejskich,
  • oferuje wspólne słownictwo do efektywnego zarządzania projektami,
  • zapewnia przejrzystość oraz lepszą komunikację i współpracę,
  • określa strukturę zarządzania z jasno opisanymi rolami i obowiązkami w projekcie,
  • określa zasady dotyczące dostosowywania do specyficznych potrzeb projektu i środowiska organizacyjnego,
  • daje wytyczne dotyczące inicjowania, planowania, realizacji i zamykania faz projektu,
  • opisuje działania mające na celu monitorowanie i kontrolę postępów projektu,
  • udostępnia pełny zestaw szablonów, które ułatwiają dokumentowanie i zarządzanie projektem,
  • umożliwia wykorzystywanie praktyk zwinnych (Agile)
  • PM2 jest aktywnie promowana i w pełni udokumentowana.