Opis szkolenia

To jedno z nielicznych szkoleń podczas którego ani przez moment nie można się nudzić,  a zyskuje się tym więcej im więcej włoży się własnego zaangażowania.  Szkolenie ma postać interaktywnych warsztatów podczas których zdobywa się od podstaw wiedzę o Facylitacji zaczynając od rozróżniania zadań i procesu oraz roli Facylitatora i Lidera Zadania. Z dnia na dzień uczestnicy stają się coraz bardziej świadomi procesu grupowego i poznają (oraz wypróbowują na sobie) kolejne narzędzia, techniki i modele. W ostatni dzień dochodzą do sedna – czyli zaczynają planować własne „Warsztaty Facylitowane”, uczą się zawierać kontrakt z grupą i przygotowują Agendę Procesu dla swojego warsztatu. 

Uczestnicy swoją wiedzę mogą wykorzystać natychmiast po zakończeniu szkolenia w swoim miejscu pracy, podczas codziennych działań, a w szczególności podczas różnego rodzaju spotkań.


Cel szkolenia

Rolą tego szkolenia jest: 

 • przekazanie podstawowej wiedzy o facylitacji 
 • (przydatnej dla każdego, kto pracuje z ludźmi), 
 • podniesienie własnej efektywności komunikacyjnej, 
 • zainspirowanie do dalszego rozwoju w tym obszarze. 

Każdy uczestnik szkolenia zdobywa umiejętność:

 • przeprowadzania prostych Warsztatów Facylitowanych,
 • rozpoznawania dojrzałości grupy i złożoności problemów,
 • podejmowania interwencji podczas spotkań 
 • zmierzających „w niewiadomym kierunku”,
 • posługiwania się narzędziami wspomagającymi pracę w grupie i z grupą, 
 • zrozumienia różnych typów osobowości w kontekście komunikacji i współpracy (na podstawie Wskaźników indywidualnych preferencji MBTI®).

Uczestnik zdobywa też wiedzę pozwalająca na skonstruowanie własnego zestawu preferowanych narzędzi i technik przydatnych w dalszej karierze,

Szkolenie przygotowuje do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Facilitation Foundation.


Grupa docelowa

Wszyscy, od których wymagana jest umiejętność współpracy oraz pracy z grupą i w grupie. W szczególności członkowie i liderzy zespołów zwinnych, kierownicy projektów, osoby prowadzące spotkania oraz odpowiedzialne za szeroko rozumianą komunikację i współpracę między działami czy firmami mającymi różne cele biznesowe.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wymagań wstępnych co do wiedzy uczestników. 

Oczekiwane jest nastawienie na współpracę i komunikację.


Czas trwania

3 dni 


Uwagi

Szkolenie jest akredytowane przez APMG-International, kończy się egzaminem certyfikującym.

Egzamin organizowany jest zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

--- Dzień Pierwszy – wprowadzenie do facylitacji ---

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Różne Formaty pracy grupy
 • Zadania i Proces (czym są, czym się różnią)
 • Rola Lidera Zadania  a rola Facylitatora
 • Przedstawienie modelu: Proces Iceberg®
 • Podstawowe Narzędzia procesu: 
  • Dawanie informacji zwrotnej (Model Feedback)
  • Sytuacja, Propozycja, Oczekiwane rezultaty  
   (SPO – Sumarise, Propose, Output)
 • Wskaźnik Indywidualnych Preferencji (Myers Briggs Type Indicator – MBTI®)
  Omówienie typów osobowości i ich sposobów działania oraz postrzegania otoczenia
 • Narzędzia dla Zadań (omówienie i ćwiczenia): 
  • Klastrowanie (Clustering)
  • Łączenie (Linking)
  • Poza zakresem (Out of the Box)
  • Tak… i  (Yes...and)

--- Dzień drugi – narzędziowy ---

 • Przegląd Modelu: Proces Iceberg®
 • Narzędzia zbierania danych:
  • Burza mózgów (Brainstorming)
  • Zbieranie wypowiedzi (Braindumping)
  • Odhaczanie (Snap)
  • Priorytetyzacja (Prioritisation)
  • Głosowanie kropkami (Voting with dots)
  • Niezbędne i wskazane (Essential and Desirable)
  • Porównywanie parami (Relative Importance Grid) 
  • Czteropolówka (the Four Box Tool)
  • Inne sposoby priorytetyzacji
 • Debata i Formacja (Debate and Group Formation)
  jako narzędzie podejmowania decyzji
 • Narzędzia zaawansowanej analizy i zbierania danych 
  • Pięć pytań (Five Questions)
  • Diagram Rybiej Ości (Fishbone Diagram)
  • Symptom, Przyczyna, działanie (Symptom Cause, Action- SCA)
  • Co widzę jeśli… (What will I be seeing…)?
 • Planowanie działań 
  • Analiza pola sił (Force Field Analysis)
 • Case study – “Sieć marketów”

--- Dzień trzeci – przygotowanie do facylitowania spotkań ---

 • Planowanie wydarzenia 
  • spotkanie z organizatorem spotkania – jak i o czym rozmawiać
  • tworzenie Agendy Procesu 
  • dobieranie narzędzi i technik
  • planowanie liczby Facylitatorów
 • Kontrakt pomiędzy Facylitatorem a grupą
 • Facylitowanie spotkania – Badania Hamburg 
 • Modelowanie spotkania według: Process Iceberg®
 • Modele i narzędzia:
  • Model „Jak jest i jak nie jest”
  • Użycie alegorii „Dzień w Zoo” (A Day at the Zoo)
 • Rozwiązywanie problemów w organizacji przy pomocy 
 • modelu organizacyjnego: Process Iceberg®
 • Profil efektywnego Facylitatora
 • Podsumowanie
 • Egzamin certyfikujący


Egzamin

Egzamin (który jest opcjonalny) trwa 40 minut. Jest to test wyboru zawierający 50 pytań. Zawsze prawdziwa jest jedna odpowiedź z dostępnych 4. Aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 50% punktowanych pytań, czyli należy zdobyć minimum 25 punktów. Egzamin jest sprawdzany na miejscu, więc uczestnicy znają swój wynik natychmiast po egzaminie. 

Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest imienny certyfikat wystawiany przez brytyjski Instytut Egzaminacyjny APMG International Ltd.Zapytania

Przejdź to Terminarza szkoleń otwartych.

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved