Tag: zwinność

Model Lean Startup Lean Startup oferuje strategię działania dla nowopowstających firm (start-up’ów) oraz już istniejących firm wprowadzających na rynek nowatorskie produkty. Skoncentrowany jest na szybkiej weryfikacji pomysłów (hipotez) przy minimalnych kosztach. Pokazuje jak nieustannie korygować działania dzięki pętli sprzężenia zwrotnego: tworzenie – pomiary – uczenie się. Model ten został nazwany w nawiązaniu do rewolucyjnej koncepcji lean manufacturing, którą w koncernie Toyota wdrożyli Taiichi Ohno oraz Shigeo Shingo. Filozofia lean charakteryzuje się między innymi korzystaniem z wiedzy i kreatywności…

Kanban – co to takiego? Definicja Kanban (rzeczownik): strategia optymalizacji przepływu wartości za pomocą procesu, który używa wizualnego, limitującego ilość pracy w toku (limited work-in progress) systemu ciągnionego (a pull system). Kluczową dla definicji Kanbanu jest koncepcja przepływu (flow). Przepływ ten jest ruchem wartości przez system wytwarzania produktu. Kanban optymalizuje przepływ przez poprawę ogólnej wydajności, efektywności oraz przewidywalności procesu. Cytat: „Przewodnik po Kanbanie dla Zespołów Scrumowych”, Developed and sustained by Scrum.org, Daniel Vacanti i Yuval Yeret, Wrzesień 2019.…