Tag: VUCA

VUCA Termin VUCA jest często stosowany do opisania natury dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata, pełnego niepewności, którego kierunek rozwoju trudno jest przewidzieć. Powstał ze słów: Volatility – Zmienność, która oznacza, że zmiany są częstsze, szybsze i o wiele bardziej znaczące niż wszystko, czego organizacje doświadczały wcześniej. Uncertainty – Niepewność podąża za zmiennością. Nieprzewidywalność prowadzi do braku zrozumienia zdarzeń, problemów i wyników. Complexity – Złożoność, mnogość zagadnień i czynników, z których niektóre mogą być ze sobą ściśle powiązane, powoduje,…