pl
OMECpedia VUCA
01/02/2021
OMEC

VUCA

Termin VUCA jest często stosowany do opisania natury dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata, pełnego niepewności, którego kierunek rozwoju trudno jest przewidzieć.

Powstał ze słów:

VUCA pokazuje, że aby przetrwać, organizacje muszą rozwinąć większą świadomość i gotowość na nieoczekiwane zdarzenia (zwane też czarnymi łabędziami). Organizacje, które wiedzą jak przekształcać się poprzez skuteczne przywództwo, kontrolę strategiczną i zwinność przedsiębiorstwa, mają większe szanse na przetrwanie i rozwój niż te, które pozostają przywiązane do bardziej tradycyjnych metod i praktyk.

Sposób dostosowania się organizacji do świata VUCA jest omawiany jest szerzej na szkoleniu AgileShift.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ