VUCA

Termin VUCA jest często stosowany do opisania natury dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata, pełnego niepewności, którego kierunek rozwoju trudno jest przewidzieć.

Powstał ze słów:

  • Volatility – Zmienność, która oznacza, że zmiany są częstsze, szybsze i o wiele bardziej znaczące niż wszystko, czego organizacje doświadczały wcześniej.
  • Uncertainty – Niepewność podąża za zmiennością. Nieprzewidywalność prowadzi do braku zrozumienia zdarzeń, problemów i wyników.
  • Complexity – Złożoność, mnogość zagadnień i czynników, z których niektóre mogą być ze sobą ściśle powiązane, powoduje, że nie ma oczywistego łańcucha przyczynowo-skutkowego, co wprowadza dezorientację.
  • Ambiguity – Niejednoznaczność, to brak jasności i trudność w zrozumieniu, jak dokładnie wygląda sytuacja. Może skutkować to rozmyciem granicy pomiędzy tym co prawdziwe i nieprawdziwe. W obecnym świecie istnieją takie pojęcia jak „alternatywne fakty” i “fake news”.

VUCA pokazuje, że aby przetrwać, organizacje muszą rozwinąć większą świadomość i gotowość na nieoczekiwane zdarzenia (zwane też czarnymi łabędziami). Organizacje, które wiedzą jak przekształcać się poprzez skuteczne przywództwo, kontrolę strategiczną i zwinność przedsiębiorstwa, mają większe szanse na przetrwanie i rozwój niż te, które pozostają przywiązane do bardziej tradycyjnych metod i praktyk.

VUCA