pl
OMECpedia Strategia przedsiębiorstwa
19/08/2020
OMEC

Strategia przedsiębiorstwa

Działalność każdego przedsiębiorstwa wyznacza strategia, którą definiuje się jako „program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.[1]

Co wpływa na strategię przedsiębiorstwa? Poniższy schemat przedstawia czynniki kształtujące strategię przedsiębiorstwa:

Makrootoczenie, które można podzielić na 6 sektorów:

Zasadniczym pytaniem jest, jak dokonać tak złożonej analizy? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie analizy PEST. Podejście to bierze pod uwagę różnorodne czynniki zewnętrzne, powiązania pomiędzy nimi mające bezpośredni wpływ na organizację i jej działalność. Analizę rozpoczyna się od zestawienia podstawowych czynników, które oddziałują na organizację, stąd też pochodzi nazwa:

Kolejnym etapem jest ocena wpływu każdego z powyższych czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę siłę i czas oddziaływania. Ostatnim etapem jest zdefiniowanie relacji pomiędzy firmą, a jej makrootoczeniem. Na podstawie tej analizy powstają Scenariusze Stanów Otoczenia, które polegają na określeniu i przewidzeniu pewnych zdarzeń, które mogą się wydarzyć oraz określeniu ich wpływu na działalność firmy.


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ