pl
OMECpedia Metoda ścieżki krytycznej (CPM)
14/08/2020
OMEC

Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM ) wynaleziona w 1950 roku, tak jak wiele technik zarządzania projektami takich jak PERT czy WBS, została stworzona na potrzeby amerykańskiej armii. Początkowo metoda ta obejmowała jedynie logiczne zależności pomiędzy zadaniami projektowymi. Z czasem została rozbudowana o możliwość przydzielania zasobów do poszczególnych zadań projektowych.

Metoda ścieżki krytycznej jest matematycznym algorytmem, dzięki któremu można planować zadania projektowe i obliczać czas trwania projektu. Technika ta stosowana jest w różnego rodzaju projektach, gdzie występują działania współzależne. Podstawą CPM jest stworzenie modelu projektu, który zawiera:

Dzięki metodzie ścieżki krytycznej można wyznaczyć:

Technika ta pozwala na priorytetyzację zadań projektowych na rzecz efektywnego zarządzania projektem i skrócenia ścieżki krytycznej, a w efekcie czasu trwania całego projektu poprzez:

3 fazy techniki CPM

1.FAZA I

2. FAZA II

3. FAZA III

Analiza ścieżki krytycznej jest efektywną i skuteczną metodą pozwalającą na ocenę:


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ