pl
OMECpedia Jakość w projekcie
14/08/2020
OMEC

Jakość w projekcie

Każdy projekt jest ograniczony przez 3 parametry, tj. czasbudżet oraz zakres jakość. Jest to tzw. trójkąt ograniczeń projektowych, zwany również żelaznym trójkątem lub potrójnym ograniczeniem. Jego najważniejszą cechą jest współzależność ww. 3 parametrów, natomiast zadaniem kierownika projektu jest utrzymanie tego trójkąta w równowadze.

Jakość to pojęcie związane ze skuteczną realizacją projektu. Wraz z jego przebiegiem potrzeby mogą się zmieniać, dlatego w celu oceny jakości powinny być definiowane jako wymogi jakościowe, które znajdują się w definicji projektu. Wymogi te określa się jako jakość planowaną produktów projektu. Istnieje również pojęcie jakości zrealizowanej produktów projektu, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić czy i w jakim stopniu zrealizowano wymogi jakościowe. Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z jakością jest tzw. CYKL DEMINGA (cykl PCDA), koncepcja z obszaru zarządzania jakością. Cykl ten zawiera sekwencję działań, które dotyczą jakości produktów i procesów technologicznych (układ ten zawiera sprzężenie zwrotne).

PLANOWANIE – definiowanie zadań, które są niezbędne do otrzymania produktów projektu najwyższej jakości.

WYKONANIE – realizacja zadań według wcześniej ustalonego planu.

SPRAWDZANIE – sprawdzanie skuteczności opracowanego planu i planowanie optymalizacji procesu.

DZIAŁANIE (POPRAWIANIE) – optymalizacja procesu i jego implementacja do przyszłego planu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na koszty jakości. Możemy wyróżnić dwa rodzaje kosztów związane z jakością:


Sprawdź nasze szkolenia oferowane w formule distant-learning oraz stacjonarnie: TERMINARZ

Poznaj Ofertę Specjalną: PROMOCJE

WRÓĆ